Krevende kornhøst


05.09.19 Det meldes om gode kornavlinger, men ustabilt og fuktig vær gjør innhøstinga svært krevende. I tillegg har det flere steder vært fulle kornmottak, slik at det har vært lange ventelister for å levere korn. Grønt Fagsenter har vært i kontakt med flere av møllene for å få en oversikt over situasjonen.


Årsaker til mottaksproblemene 


Hovedårsaken til mottaksproblemene er store avlinger som har modnet på kort tid. Ustabilt og vått vær gjør at mange må treske og levere korn med høyt vanninnhold. Det tar tid for kornmottakene å få tørket det ned. Varmt vær gjør at det også tar lang tid å kjøle ned kornet etter tørking.  I år har også ulike kornslag modnet på likt, slik at møllene har ekstra mange sorteringer
de skal holde adskilt på samme tid.

 

Samtidig fortsetter utviklinga med både større treskerkapasitet og transportkapasitet hos kornprodusentene. Muligheten til å tørke og lagre på den enkelte gård er ikke så stor som tidligere, siden mange gamle korntørker ikke er tilpasset dagens drift.

 

Situasjon pr 05.09 Felleskjøpets anlegg

Nøtterøy: Har ledige timer for levering og kapasitet til å ta imot 250 tonn pr dag.

Holmestrand: Har noen ledige timer denne uka, flere ledige timer neste uke.

Larvik: Har hatt fulle timelister og venteliste, alle som var på venteliste har fått levering. Noen ledige timer neste uke.

 

Felleskjøpet melder at de skiper ut korn fortløpende for å få plass til nytt korn.
Følg med på Felleskjøpets hjemmesider og timebestillings-app for Holmestrand og Larvik. Der blir ledige timer publisert og dagsaktuell info lagt ut.

 

Vestfoldmøllene
Har anleggene Melsomvik, Borgen og Bakke. Akkurat nå er det best kapasitet på levering av fôrkorn på Bakke. De andre anleggene melder at de skal klare å ta imot. Vestfoldmøllene venter nå en båt til Melsomvik, slik at de får mer plass til matkorn.


Vestfoldmøllene ber kornprodusentene ta kontakt med det enkelt anlegget, og de skal strekke seg langt for å ta imot.

 

Står på 

 
Vi vil oppfordere alle til å være hyggelige mot hverandre selv om man kan bli både bekymra og stressa. De ansatte på kornmottaka i Vestfold melder om at de har forståelse for situasjonen og gjør det det kan for å hjelpe kornbøndene.

 

Tresking i Holmestrand. Kornhenger og tresker.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag