Kraftfôrprisen kan ikke være “hellig”


11.06.15 -Vi trenger en styrking av kornøkonomien for å nå målet om å produsere mer mat i Norge, sa Hans Martin Gran på Bondetinget. Han er selv både kornprodusent og kraftfôrkjøper som så mange andre bønder i Vestfold. -Vi må se helheten, og nå innser flere og flere at økonomien i korn er for dårlig. I år stod et samla norsk landbruk bak kravet om økt kornpris, selv om dette ville gitt
en liten økning i kraftfôrprisen. Vi nådde ikke opp i år, og må jobbe videre med tanke på neste års forhandlinger


Sylvi Listhaug årsmøte 2015

Landbruksminister Sylvi Listhaug var gjest på årsmøtet.

 

Mange spørsmål til ministeren 

Sylvi Listhaug sa i sin tale til årsmøtet at hun er glad det ble en avtale i år. Hun viste forståelse for at det ikke var lett for Bondelaget, men hevdet at det heller ikke var lett for regjeringen. Hun mener de har strukket svært langt for å komme landbruket i møte. Listhaug gjentok at hun er glad for at strukturendringene fra fjorårets oppgjør ligger fast. Resten av talen, og debatten etterpå, vister at det er stor forskjell på Bondelagets
og regjerningens politikk.

 

NB årsmøte 15 Thorleif

Fylkesleder Thorleif Müller stilte spørsmål til Listhaug

 

Etterlyste innføring av fondsordning i landbruket 

Müller takket ministeren for arbeidet med å få tillatelse til import av jordbærplanter, noe som gjør at de kan produsere mer og forlenge den norske sesongen. Videre refererte han til regjeringserklæringen der det står at de vil innføre en fondsordning i landbruket, og spurte direkte om når dette blir en realitet. Den enkle svaret fra Listhaug var at dette er en budsjettsak som de må komme tilbake til på et seinere tidspunkt.

NB årsmøte 15 Vestfoldbenken

Utsendinger fre Vestfold: Birgitte Ringdal Brekke, Hans Edvard Holtung, Hans Martin Gran, Kari Lise Joarsdotter Breivik, Karine Huseby, Harald Lie og Thorleif Müller.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag