Kortvarig nødfôring av rådyr


17.03.18. Denne uka kom det ytterligere 20 cm snø mange steder i Vestfold og kulda holder seg. Rådyra sliter nå voldsomt. På grunn av skrantesyke er det et generelt forbud mot å fôre de, men Mattilsynet behandler søknader om kortvarig nødfôring. Her får du oppskriften.


Vinterforing av rådyr Foto: John Linnel / NINA

Mange steder i landet er det krevende forhold for hjortedyra i vinter. Mye snø og minusgrader gjør det vanskelig å finne mat. Ekstra utfordrende blir det når varme og kalde perioder skifter på, så det blir hard skara på bakken. Rådyra kommer ikke til maten under snø og is. Dette er situasjonen mange steder i Vestfold nå.

 

– Det er ikke noe nytt at naturen er brutal, sier Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag. Han kan fortelle at han vet om bønder som har kjørt opp veier og gjort tiltak for å hjelpe rådyra. Det er derimot ingen tvil om at dødeligheten vil være stor blant rådyra i vinter. – For et par uker siden hørte jeg om to rådyr som stod apatisk i dypsnøen mens en rev spiste på de. De måtte avlives på stedet.

 

-På grunn av skrantesyken er det innført forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr i hele landet, men Mattilsynet åpner for å gi dispensasjon for kortvarig nødfôring av rådyr i Vestfold, forteller Kind. Det kan være avgjørende for om rådyra overlever nå på tampen av vinteren.

 

Rådyr i Re   Foto: Lars Sollie

Re-avisa hadde en fin sak om fôring av rådyr i februar. Bildet over er hentet derfra og er tatt av Lars Sollie som har fått tillatelse til å fôre rådyra.

 

Siden vinteren tydeligvis har festet et hardt og langt grep i år gjentar vi her hvordan man skal gå fram for å få lov til å fôre (gjelder kun i områder hvor det ikke er funnet skrantesykesmitte og hvor det er konkret bekymring for dyrevelferden):

  • Fôring bør skje samordnet og koordinert innenfor en kommune, ta derfor kontakt med kommunal viltforvaltning før du kontakter Mattilsynet
  • Søknaden må inneholde konkret fôringsplass og plan for fôring
  • Det skal være en plan for overvåkning av dyr på fôringsplassen. Dersom dyr med symptomer for skrantesjuke observeres er det svært viktig at Mattilsynet kontaktes umiddelbart.

Kristin Helgesen Torkveen, seksjonssjef i Mattilsynet avdeling Vestfold, fortalte til ReAvisa i februar at alle søknader om nødforing behandles fortløpende. Dette er hastesaker hos Mattilsynet nå.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag