Korona og utenlandsk arbeidskraft – telefonmøte for grøntprodusenter 23.mars


Publisert: 16.03.2020

Restriksjonene som følger av koronasituasjonen rammer mange produsenter innenfor frukt, grønnsaker og bær. Vi har fått mange henvendelser fra bønder som nå lurer på om de tør å satse på produksjoner som krever mye arbeidskraft i år. Norges Bondelag jobber sammen med grøntnæringa for øvrig for å finne best mulig løsninger og sikkerhetsordninger slik at det også i år skal kunne produseres tilstrekkelig med frukt, grønnsaker og bær i Vestfold og Telemark.

Mandag 23. mars kl 13.00 inviteres alle våre medlemmer som er grøntprodusenter til et telefon-/skypemøte om utenlandsk arbeidskraft

Tema:

  • Info fra Norges Bondelag og Vestfold Bondelag om hva som har blitt gjort og gjøres rundt en svært utfordrende situasjon for dere grøntprodusenter. Til å innlede har vi med oss
    • Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag deltar i ei arbeidsgruppe som bl.a kartlegger omfanget av og behovet for sesongarbeidere, når det er behov, samt behov for arbeidskraft med spesialkompetanse.
    • Inger Johanne Sveen, næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag koordinerer arbeidsgruppa og det næringspolitiske arbeidet
    • Advokatene Jan Bangen og Elise Midling-Hansen fra Regnskap og juridisk service hos Norges Bondelag. Det er de som nå svarer på konkrete spørsmål fra våre medlemmer knyttet til arbeidskraft.
  • Mulighet for å komme med innspill og synspunkter

Alle som melder seg på får link for å koble seg opp via telefon eller Skype. Her skal vi sørge for å gi dere hjelp og veiledning slik at alle får koblet seg på. Det vil også bli mulighet for å teste oppkobling mandag formiddag.  Påmelding her via Questback

Påmelding i løpet av søndag 22.mars slik at vi får ordnet det tekniske på mandag formiddag.

Dette telefon/skype-møtet er forbeholdt grøntprodusenter som er medlemmer i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag.

Ikke medlem i Bondelaget? Meld deg inn her eller kontakt oss på 33 36 32 00

Som alle har skjønt skjer det mye rundt regler og retningslinjer fra time til time. Har du konkrete spørsmål knyttet til din situasjon og arbeidskraft kan du som bondelagsmedlem også kontakte Regnskap og juridisk service (RJS) hos Norges Bondelag. De to som jobber mest med disse spørsmålene nå er:

Husk at Vestfold Landbrukstjenester kan være aktuell å kontakte både for de som ønsker å tilby arbeidskraft og de som trenger arbeidskraft!

De som kan tenke seg å jobbe for Vestfold Landbrukstjenester kan sende en e-post til postmaster@vlt.no. De må gjerne skrive litt om seg selv eller legge ved en CV.

Vestfold Landbrukstjenester kan også nås på telefon med viderekobling til døgnvakt – 33 33 51 45


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag