Kornutvalget på tur i Finland


01.07.19. Hans Edvard Torp fra Våle har vært leder i kornutvalget i Norges Bondelag i flere år. Han tok med seg resten av utvalget sitt på fagtur til Finland tidligere i juni. -Det var to komprimerte, men faglig og sosialt veldig vellykkede dager, forteller Torp.  


Kornutvalget på tur i Finland

Hvert år har kornutvalget i Norges Bondelag en fagtur. Denne gangen gikk turen YARAS forsøksgård i Finland.  -Yara Kotkaniemi var vertskap for oss. De hadde laget et flott fagprogram på dag to, hvor også Bernt Hoel, som er sjeftsagronom i Yara Norge bidro med fagstoff, forteller Hans Edvard Torp.

 

Omvisning i åkeren m finsk bonde

-Men først møtte vi representanter fra det Finske bondelaget ( MTK). De tok oss med på gårdsbesøk till Erik Perklén, en dyktig ung bonde, hvor vi hadde gode diskusjoner.

 

Yara demonstrerer.jpg (mobile480)

Omviserne fra Yara delte sin kunnskap og viten. -Vi fikk innblikk i nesten alt, men noe var så nytt at det ikke ble meddelt offentligheten ennå, men det er godt å høre at Yara driver med innovasjon, sier Ole Hans Unelsrød fra Buskerud, som også sitter i kornutvalget.

 

Omvisning i åkeren

Nye sensorer både i jorden og over åkeren ble vist frem, samt ny teknologi rundt Yaras N-sensor som blir tilgjengelig for oss brukere neste vekstsesong.

 

Det gamle fjøset var bygget om til overnatting, hovedhuset var serveringssted og vi nordmenn fikk selvfølgelig prøve sauna med bad i en av Finlands 188 000 innsjøer.

 

Her er noen betraktninger fra Hans Edvard Torp, noe fakta og noen bilder fra turen

  • Finland har vekstforhold og lengde for korn som kan minne om norske. Men de har ca. 10 mill daa det dyrkes korn på(mot våre 2,9).
  • De har mindre nedbør enn oss i vekstperioden – og høyt leireinnhold i jorda kombinert med forsommertørke som gir utfordringer.
  • Finland er jo kjent som de tusen sjøers land (188.000 sjøer over en viss størrelse) så de har også miljøutfordringer og fokus på avrenningstiltak som oss i Vestfold.
  • De høstpløyer lite(der vi var) men kjører mye med carrier/skålharv rett etter tresking for å omdanne halmrester i jorda…harver på nytt før såing om våren.
  • Det finske bondelaget bekrefter at de også står midt oppe i utfordrende klimaforhandlinger.
  • Finske bønder har gode finansieringsløsninger. Særlig for unge bønder – som kan få opp til 50 % tilskudd til korntørker og maskinhaller. Dette er jo også en stimulans for gårdsoverdragelse i familien.
  • Som EU land finnes det ingen mottaksordning for korn. Derfor er korntørker/lager en nødvendighet.
  • De selger avlinga si både på future kontrakter og i spot markedet etter innhøsting.  Noen som også driver i kombinasjon med svin – kjører rått korn direkte inn på gasstett silo, og bruker det i vårforingsanlegg.

Yara N tester Clip Festes på en vanlig smarttelefon for måling av klorofyllinnhold i bladene Gir indikasjon på nitrogenbehov

Yara N-tester Clip som festes på en vanlig smarttelefon for måling av klorofyllinnhold i bladene. Gir indikasjon på nitrogenbehov.

 

Takk til Hans Edvard Torp og Buskerud Bondelag v/ Ole Hans Unelsrød og Wenche Redzepi for tekst og bilder!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag