Kornsatsing i Vestfold inviterer til fagtur 24.06. Påmeldingsfrist 20. juni


19.06.19. Prosjektet Kornsatsing i Vestfold og Vestfold Bygdeungdomslag inviterer kornbønder og ungdom til gratis busstur mandag 24. juni. Det blir demo av rug-rens på kornmottaket hos FK Larvik og vi får se hvordan Mølleren i Skien produserer matmel av kornet vårt. Det blir også en orientering om korn i Telemark på Statens Hus i Skien, samt 2-3 gårdsbesøk med fokus på kornproduksjon. Bussen starter fra Sande kl 08.45
og plukker opp folk på noen utvalgte stopp langs E18. Turen er gratis og alle kornbønder er hjertelig velkommen med. Ikke minst dere unge Arrangør er prosjekt Kornsatsing i Vestfold, i samarbeid med Vestfold Bygdeungdomslag. Se hele programmet her.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag