Kornsatsing i Vestfold, Hedrum Bondelag og NLR Viken arrangerer markvandring i Larvik


“Kornsatsing i Vestfold” i samarbeid med NLR Viken arrangerer åpen markvandring kl 17.30 (merk tiden) hos Anders Lunde Lågendalsveien 363, 3270 Larvik. Tema vanning, sopp i vårkorn og  bønner, og problemugrass.

 

Markvandringa er åpen for alle.

 

I tillegg til NLR Viken og Kornsatsing i Vestfold, kommer også Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik til å delta på møte.

 

I Vestfold er det i år satt i gang et prosjekt Kornsatsing i Vestfold. Målet for dette prosjektet er å øke kornavlingene.  Dette prosjektet inneholder flere områder blant annet riktig sortsvalg, sprøyting, gjødsling, markvandringer og at jorda er i god hevd. (kalking drenering osv.) 

 

I løpet av kvelden vil det bli beverting.  Husk å ta med stol. Det er ikke værforbehold. Dersom det blir dårlig vær sitter vi inne i potetlagret til Anders.

 

Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med leder Torstein Lie på 951 08 095 eller nestleder i Hedrum bondelag Arne Martin Malerød tlf. 900 19 706.

 

Velkommen !

 

 

Markdag Korn Sande og Strømm (4)

Her fra en tidligere markvandring i Sande.
 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag