Kornprosjekt i tidligere Telemark.


Publisert: 17.11.2020

Deler av Telemark er svært godt egnet til dyrking av korn. Arealstatistikken fra Landbruksdirektoratet viser imidlertid en nedgang i kornareal i Telemark på nesten 12 000 da. (- 15%) i tiårsperioden 2009 – 2019. Situasjonen er imidlertid ikke enestående for Telemark, lignende utvikling registreres og i andre deler av landet. Telemark har flest kornprodusenter i arealgruppen 50 da. – 200 da. Det er i underkant av 30 produsenter som har mer enn 400 da. med korn og oljevekster.

Korn- og frøutvalget i Telemark Bondelag tror det ligger et stort potensial for å øke kornproduksjonen og lønnsomheten i kornproduksjonen i Telemark, gjennom å øke avlingene hos produsenter med lave avlinger. Høyst sannsynlig går veien til økte avlinger gjennom en styrking av kompetansen hos korndyrkeren. En økning av avling vil og kunne øke kornarealet i Telemark. Dette er en viktig bakgrunn for ønsket om å gjennomføre et kornprosjekt i «gamle» Telemark. Yngre bønder og bønder som er nye i kornproduksjon, er en viktig målgruppe. Prosjektet skal imidlertid være relevant for alle som driver med korn

I deler av Telemark er det gode forhold for korndyrking. Her fra Helgen ved Ulefoss.
I deler av Telemark er det gode forhold for korndyrking. Her fra Helgen ved Ulefoss.

Hovedmålsetting til prosjektet er å bidra til økning av produksjonen av korn og proteinvekster i Telemark. Det skal skje gjennom bærekraftig økning av avlinger på eksisterende arealer, og ved at arealet til korn og proteinvekster økes.

Prosjektet vil starte opp 1. 1. 2021 og det vil avsluttes 31. 12. 2023. Aktivitetsplan for første prosjektår (2021) er snart ferdigstilt, og en av de første aktivitetene som skal gjennomføres vil være et kurs i økonomi i kornproduksjonen. Aktivitetene i prosjektet vil bli grundig informert om og markedsført i god tid før gjennomføring. Aktivitetene vil selvsagt bli gjennomført i tråd med nasjonale og lokale smittevernbestemmelser.

Vi håper på stor interesse for prosjektet, og ser fram til å komme i gang.

Jan Thorsen

Org. sjef Telemark Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag