Kornmøte i Tjølling


26.03.18 Tjølling Bondelag arrangerte 20. mars åpent møte på Bøndenes Hus. Møtet ble avholdt etter årsmøtet til Tjølling Regnskap SA. Arrangementet var i samarbeid med Vestfold Bondelags prosjekt “Kornsatsing i Vestfold”, og samlet 21 deltakere.


Kornmøte Tjølling 200218 Fagforedrag salen

Det var godt oppmøte på Bøndenes Hus i Tjølling

 

Kornmøte Tjølling 200218 Hans Edvard Torp

De fremmøtte fikk først høre Hans Edvard Torp, leder i Norges Bondelags kornutvalg, snakke litt rundt kornpolitikk og hvordan markedsmekanismene fungerer. Han presenterte også de sakene som han ta opp på vegne av kornprodusentene under Norges Bondelags representantskapsmøte som foregår onsdag og torsdag denne uken. For oss i Vestfold hvor korndyrking er viktig er det bra å høre at han vil spille inn ulike tiltak som kan gi et løft for næringen
og kreve at den blir høyere prioritert.

Kornmøte Tjølling 200218 Pause med mat

Kornmøte Tjølling 200218 Pause med mat 2

Det var god bevertning og prat rundt bordene

Kornmøte Tjølling 200218 Hans Hillestad

Hans Hillestad fra Felleskjøpet Larvik for seg aktuelle saker før en ny sesong setter i gang. Han orienterte litt rundt såvaresituasjonen, rensing av rug og omtale av nyheter innenfor plantevern.

 

Takk til Ole Arvesen for bilder og tekst.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag