Åpent kornmøte i Bø


Publisert: 18.01.2024

Kornprosjektet i Telemark har som formål å stimulere til økt dyrking av korn i fylket, – både økte avlinger og økt areal brukt til korn. Prosjektet går nå inn i sitt siste prosjektår, og det planlegges en rekke aktiviteter utover vinteren og våren.

Åpent kornmøte
Onsdag 24. januar kl. 19:00, Bø Hotell.

Vi byr på følgende program for møtet:

  • Velkommen til møtet ved representant for arbeidsgruppa til kornprosjektet, Jon Midtbø.
  • Innledning ved styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud
    Jødahl Skuterud har vært medlem i den regjeringsoppnevnte Totalberedskapskommisjonen som la fram sin utredning i juni i fjor. Hun vil innlede om matberedskap, og kornets rolle for matberedskapen. Hun vil også fokusere på Felleskjøpet Agri’s strategi og verdiskapingen i verdikjeden for korn.
  • Kort pause med påfyll av kaffe.
  • Innledning ved seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Everdien van Weeghel
    Everdien van Weeghel vil innlede om mulige nye regionale miljøkrav i landbruket. En eventuell innføring vil kunne få innvirkning på driftsopplegget på den enkelte gård. Hun har inngående kunnskaper om temaet, og vil dele de med oss i møtet.

Til begge innledninger vil det bli god anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer.

Vel møtt til møtet, som er åpent for alle som er interessert i norsk landbruk og kornproduksjon!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag