Kornmøte i Bø


Publisert: 08.01.2023

Kornprosjektet i Telemark er et 3-årig prosjekt som har som formål å styrke dyrkingen av korn og proteinvekster i Telemark. Prosjektet gjennomfører en rekke aktiviteter i prosjektperioden.

Torsdag 12.01.2023. arrangeres det åpent kornmøte på Bø Hotell. Møtestart er satt til kl. 19:00. Ramme for møtet er til kl. 21:30.

Tema for kornmøtet vil være følgende:

Næringspolitiske problemstillinger knyttet til kornproduksjon v/Anders Klaseie, leder av kornutvalget i Norges Bondelag.

  • Den internasjonale kornsituasjon
  • Kostnadsdekning, lik inntektsutvikling og tetting av inntektsgap
  • Norges Bondelags korn- og proteinstrategi
  • Hva bør være viktige tema ved årets jordbruksforhandlinger? (dialog med salen)

Regionalt miljøprogram (RMP) v/ Everdien van Weeghel, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

  • Gjennomgang av ordningen.
  • Gjennomgang av utkast til ny RMP forskrift med spesiell vekt på det som gjelder kornproduksjon.

Det blir enkel servering ved møtestart.

Vel møtt til nyttig og hyggelig møte i Bø😊

Arr. Kornprosjektet i Telemark.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag