Kornmøte for Holmestrand og Sande


03.04.18 Dette kornmøtet ble avholdt 22. mars og var et fellesmøte mellom Sande og Strømm Landbrukslag, Hof Bondelag og Botne og Hillestad Bondelag. Tre bondelag som arrangerte sammen, og som når kommunesammenslåinga er ferdig vil dette være Bondelaga i Holmestrand. Møtet ble holdt på Fjellhall i Hillestad. 30 personer var samlet. Møtet er en del av prosjektet “Kornsatsing i Vestfold”, og prosjektleder Oddbjørn Rød orienterte
om dette (bildet).


Kornmøte BHBL 220318 Lokallagslederne ønsker velkommen

De tre lokallagslederne Petter Åsberg Kjennerud (Hof), Hans Kristian Teien (Sande og Strømm) og Jan Egil Sølvernes (Botne og Hillestad) kunne ønske ca 30 personer velkommen på møte om korn og kornhåndtering.

Kornmøte BHBL 220318 Roger Trandem

Roger Trandem fra Felleskjøpets kornmottak i Holmestrand. Han fortalte om anlegget og deres mottaksmuligheter samt logistikkutfordringer gjennom sesongen. 

Kornmøte BHBL 220318 Per Martin Lea viser fram måleinstrument

Per Martin Lea fra Vestfoldmøllene avd. Borgen, presenterte deres anlegg med mottak- og avtalemuligheter. Videre hadde han en gjennomgang av generelle kvalitetskrav og råd til kontroll av tørkeprosessen.

Kornmøte BHBL 220318 ca 30 frammøtte

Det var pause med servering og tid til prat.

Kornmøte BHBL 220318 Per Martin Lea

Etter servering avsluttet Lea møtet med å fortelle om enkle løsninger for tørking og forskjellige gårdstørker med erfaringer fra eget gårdsanlegg.  

 

I tillegg til dette programmet stilte Ivo Ivanov og Kristoffer Græsli opp for å presentere det nye felles landbrukskontor med beliggenhet i Sande. De informerte om litt om kontoret, hvordan ta kontakt og minnet om fristen for endringer i produksjonstilskuddsøknaden for de med husdyr som går ut i påsken.

 

Takk til Camilla Røed for bilder og tekst.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag