Kornkurs


Prosjektet “Kornsatsing i Vestfold” inviterer til Kornkurs med oppstart på

Gjennestad tirsdag 19. november kl 18.00.

 

Kurset fortsetter 26.11., 03.12., 07.01. og 14.01.

 

Temaer blir blant annet; jordbearbeing, drenering, tresking, tørking og lagring m.m.

 

Program og påmelding ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag