Korndagen 2023 på Melsom videregående skole.


Publisert: 28.02.2023

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, arrangerer kornutvalget i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag Korndagen 2023.

Korndagen arrangeres på Melsom videregående skole i Stokke tirsdag den 14. mars. Møtet holdes i gymsalen på skolen og med start kl. 19:00. Maksimal ramme for møtet er satt til kl. 22:00.

Programmet for dagen er tredelt og med følgende temaer:

 • Velkommen og åpning v/ styreleder i NLR Viken, Paul Edvard Vittersø.
 • Foran jordbruksforhandlingene 2023, – næringspolitisk innledning v/1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen.
  Hoen vil fokusere på blant annet kornpris, prisnedskriving og andre relevante problemstillinger knyttet til korn og jordbruksforhandlingene.
 • Krav til kornets bakekvalitet v/professor Anne Kjersti Uhlen, NMBU.
  Krav til bakekvalitet i mathvete – muligheter og utfordringer med å oppnå god bakekvalitet med en høy andel norsk mathvete.
 • Aktuelt foran vekstsesongen 2023 v/NLR Viken.
  Bruk av norske arter til fangvekst og Hønsehirse i honningurt.
  Aktuelt innen kornvekster.
  Høstrapsforsøket sort og såtid.
  Klima førsteråd/klimarådgiving.

Det blir enkel servering i løpet av møtet!

Vel møtt til en lærerik og hyggelig kveld på Melsom vgs.!

Vekstsesongen 2023 nærmer seg!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag