Korndagen 2018


22.03.18. Den tradisjonelle korndagen ble i år avholdt 8. mars på Gjennestad Gartnerskole. Rundt 50 deltakere fikk med seg et rikholdig program med mange interessante tema.  Det var foredragsholdere fra Yara, NLR Viken, NLR Østafjells og prosjektet Kornsatsing i Vestfold. 


 

 

Hos NLR Viken finner du linker til presentasjonene.

 

Korndagen 2018. Paul Edv Vittersø

Styreleder i NLR Viken, Paul Edvard Vittersø, ønsket velkommen.

 

Korndag 2018. Foredragsholder fra Yara.

Jan-Eivind Kvam-Andersen fra Yara tok for seg hjelpemidler til presisjonsgjødsling.

 

Korndagen 2018. Ingvild Evju.

Ingvild Evju om Salgallmygg

 

Korndagen 2018. Silja Valand.

Silja Valand og John Ingar Øverland tok for seg temaene Fangvekster og Jordkarbonprosjektet.

 

Korndagen 2018. John Ingar Øverland.

 

 

Det ble også orientert om svartelista planter som sprer seg i Vestfold, og prosjektet “Kornsatsing i Vestfold”

 

Korndagen 2018. Fullsatt Amfi

Mange hadde funnet veien til Gjennestad denne kvelden.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag