Korndagen 2017


Velkommen til korndagen 2017! Den er i Amfiet på Statens Park 8. mars kl 18.30 til 21.30.

Årets hovedtema er mekaniseringsøkonomi.

 

Innledere er Lars Kjuus og Egil Samnøy.

Det blir også orienteringer om optisk rensing av mjølauke i rug, hønsehirse, og hektolitervekt på hvete i 2016.

 

Program Korndagen 8. mars 2017  

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag