Korndagen 2017


15.03.17. Rundt 60 stykker deltok på den årlige Korndagen som avholdes i Gullkrona i Statens Park. De frammøtte fikk høre blant annet høre om mekaniseringsøkonomi og presisjonsjordbruk på Jarlsberg Hovedgård, mjølauke i korn og ny optisk rensemetode, status på, og hvordan leve med, hønsehirse.


Kveldens hovedtema var mekaniseringsøkonomi.

 

Korndagen 2017 Egil Samnøy Jarlsberg Hovedgård

  Egil Samnøy fra Jarlsberg Hovedgård fortalte om fokuset de har på mekaniseringsøkonomi og presisjonsjordbruk.

 

Korndagen 2017 NLR Øst

Lars Kjuus fra NLR Øst tok opp blant annet; Hva er lønnsomt, hva måles lønnsomhet i ? Og hva gjør de beste gode?

 

 

Korndagen 2017

Øystein Lofstad fra Felleskjøpet Agri tok for seg mjølauke i korn, og fortalte om ny optisk rensemetode i Larvik.

 

Korndagen 2017 John Ingar Øverland NLR Viken

John Ingar Øverland i NLR Viken hadde fokus på hønsehirse som har blitt en stor utfordring i deler av fylket.  De beste tiltakene om hønsehirse er god agronomi, mekanisk rensing/plukking og kjemiske midler.

 

Korndagen 2017 Anne Cecilie fra NLR Viken

Anne Cecilie Olsen i NLR Viken orienterte om hektolitervekt på korn i 2016.

 

 

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag