Korndagen 2016


11.03.16. I underkant av 70 stykker deltok på den årlige Korndagen som avholdes i Gullkrona i Statens Park. De fikk høre om proteingjødsling til hvete, utfordingene med forhåndsprøver og analyseresultat, tørke- og lagringsmuligheter for korn, FNs år for belgplanter og hvordan Helgestad klarte å ta seieren hjem til Vestfold i Avlingskampen 2015.


Anne Kjersti Uhlen professor ved NMBU    Foto Kåre Larsen

Først ut på programmet var Anne Kjersti Uhlen, professor ved NMBU, som snakket om proteingjødsling til hvete. Her fikk vi en god innføring i hva protein er, og hvorfor både mengde og kvalitet er viktig i bruken av mathveten. I tillegg ble det en diskusjon rundt hvorfor vi sliter med å dyrke hvete med proteinmengder som tilfredsstiller kravet til mathvete.

 

Øystein Lofstad fra kornmottaket til Felleskjøpet   Foto Kåre Larsen

Etter en sosial halvtime med kaker og kaffe tok Øystein Lofstad fra kornmottaket til Felleskjøpet Agri i Larvik en gjennomgang av utfordringene med forhåndsprøver og analyseresultat.

 

Rundt 70 fremmøtte på Korndagen 2016    Foto Kåre Larsen

Videre fikk de fremmøtte en god gjennomgang av ulike tørke- og lagringsmuligheter av korn, ved Svein Ivar Ånestad, byggrådgiver hos NLR Østafjells.

 

John Ingar Øverland om FNs år for belgplanter  Foto Kåre Larsen

Mot slutten ble det en kort presentasjon av FN`s år for belgplanter ved John Ingar Øverland, NLR Viken, som sa litt om bakgrunnen for året og planer for aktivitet i Vestfold.

 

Hans Edvard Holtung Jon Petter og Christopher Helgestad og Ingvild Evju    Foto Kåre Larsen

Og helt til slutt fikk vinnerne av Avlingskampen 2015, Christopher og Jon Petter Helgestad som tok seieren hjem til Vestfold med en byggavling på 934 kg/daa, presentere sin plan og gjennomføring til inspirasjon for andre. De fikk også velfortjent overrakt blomster fra Bondelaget for sin innsats.

 

Takk til Kåre Larsen for bilder og Ingvild Evju for tekst!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag