Korndag på Melsom vgs.


Publisert: 07.03.2022

Kornproduksjon er en svært viktig del av norsk selvforsyning. Dette har blitt forsterket av krigen i Ukraina. Opprettholdelse og styrking av kornproduksjon i de områdene av landet som er egnet for det er og en av bærebjelkene i den norske landbruksmodellen. Vi står foran en vekstsesong som kan bli både spennende og krevende. Dette er bakteppet for Korndagen 2022, i regi av Kornutvalget i Vestfold og Telemark Bondelag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Korndagen holdes på Melsom vgs. torsdag 10. mars og med start kl. 18:30. Vi byr på følgende program:

Kl. 18:30 :

  • Velkommen v/leder i Kornutvalget i Vestfold og Telemark Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren.
  • Framtida for norsk kornproduksjon – næringspolitiske betraktninger v/leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Kl. 19:30:  Pause med enkel bevertning

Kl. 20:00:

  • Hvordan få god effekt av fangvekster? – v/ Silja Valand, NLR Viken.
  • Erfaringer fra Akersvannprosjektene –  v/ Julie Wiik, NLR Viken.
  • Jordbruk, vannmiljø og regelverk – v/ Miguel A. Segarra Valls, Tønsberg kommune.
  • Dyrking av mathvete – økonomi – v/ Ingvild Evju, NLR Viken.

Kl. 21:30: Takk for møtet og vel hjem.

Hjertelig velkommen til ei lærerik og hyggelig næringspolitisk og faglig samling!

 

Kornutvalget i Vestfold og Telemark Bondelag og NLR Viken


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag