Kornavlinga i 2016 er enda større enn forventet


29.03.17. Norske Felleskjøp har vedtatt ny prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2016/2017. Prognosen er basert på kjente leveranser denne sesongen samanlignet med andel og kvantum av gjenståande leveranser de tre siste årene – leveringsmønsteret. 

Den norske kornavlinga i 2016 ser ut til å bli 39 000 tonn større enn forventa i november, noe som er 17 % over gjennomsnittet de siste 5 årene.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag