Korn og kraftfòrpolitikk på årets husdyrmøte


15.02.14 –Norsk korn- og planteproduksjon er helt avgjørende for norsk husdyrproduksjon, fortalte Karin Røhne, markedssjef i Felleskjøpet, på årets husdyrmøte. Over 60 husdyrprodusenter møtte opp for å bli oppdatert på politikkområder som angår husdyrbonden. Kristin Ianssen, nestleder i Norges Bondelag, snakket om den politiske situasjonen.


Husdyrmøtet 1

Over 60 møtte fram på årets husdyrmøte.

 

Møteplass for husdyrbønder 

Husdyrmøtet har vært arrangert i mange år på Gjennestad. Det er et samarbeid mellom Vestfold Bondelag og organisasjoner som  Norsvin, Tine, Vestfold Kjøttfeavlslag og Nortura. Elisabeth Hokstad er leder i referansegruppe husdyr og hun ledet møtet. Innledningsvis fortalte hun om at det har vært interessemotsetninger mellom kornprodusenter og kraftfòrkjøpere i alle år, men at vi merker en økende forståelse av at vi er
gjensidig avhengig av hverandre. I Vestfold er mange som både produserer korn og kjøper kraftfòr.

 

Husdyrmøtet Karin Røhne

 

Norsk korn er viktig for husdyrproduksjonen 

Karin Røhne er markedsjef i Felleskjøpet Agri. Hun fortalte om den internasjonale situasjonen for korn og proteinråvarer. Europa er i samme situasjon som Norge, avhengig av soyaimport. Hun la også vekt på at det ikke var kvaliteten på norsk korn som gjør at vi må importere så mye korn til kraftfor, men at husdyrproduksjonen øker, spesielt fjørfe, mens kornareal og avlingsnivå går ned. Selv om vi må belage oss på
import av korn og proteinråvarer ei god stund framover, er det nødvendig å øke norsk kornproduksjon.

Husdyrmøtet Kristin Ianssen

 

Verden trenger mat 

Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, fortalte at selv om vi har fått en ny politisk hverdag, er den internasjonale situasjonen den samme. Verden trenger mer mat. Dersom hver kineser spise en kotelett ekstra pr år, trengs hele den norske kornproduksjonen bare til dette. Hun snakket også om forventninger før jordbruksforhandlingene i år og tok med seg mange innspill fra salen.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag