“Korn i Vestfold” er i gang


19.10.17 Nå er prosjektleder i prosjektet Korn i Vestfold på plass. Oddbjørn Rød hadde sin første arbeidsdag på Grønt Fagsenter, Gjennestad, forrige uka. -Dette blir en spennende jobb, sier Rød som mener det er viktig at han har kontor i et aktivt landbruksfaglig miljø. -Her er bøndene stadig innom. Samtidig er noe av hensikten med dette prosjektet at vi også fanger opp de kornbøndene som sjelden viser
seg i fagmiljøet. Så jeg regner med at mye av arbeidstida mi også vil gå med til oppsøkende virksomhet, sier Oddbjørn Rød 


Oddbjørn Rød i kornprosjektet

Prosjektleder Oddbjørn Rød  Foto: Amund Kind 

 

Oddbjørn Rød er prosjektleder 

Prosjektleder Oddbjørn Rød er ansatt av Vestfold Bondelag og har kontorplass sammen med Bondelaget i bygg 85 på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet i Stokke. 

 

Prosjektet Korn i Vestfold 

Gjennom de 25 siste årene har kornproduksjon vært synkende nasjonalt og i Vestfold. Både areal og avlinger i tonn og kg/dekar er redusert. Tre gode kornår har rettet opp situasjonen noe mht. avlinger, men kornarealet går fortsatt ned.

 

Mer enn 1/3 av kornproduksjonen skjer på driftsenheter som er mindre enn 300 dekar, og nesten 1/4 av kornproduksjonen på driftsenheter mindre enn 200 dekar. De små brukene er nødvendige og viktige hvis kornproduksjonen skal økes.

 

Eksisterende forsknings- og veiledningsprosjekter som f.eks Agropro, KornFUTH og BAMSE, har som mål å bidra til bedre og økt kornproduksjon. Erfaring tilsier at kunnskap fra slike prosjekter tas i bruk av de mest interesserte og kompetente produsentene, og at det er en utfordring å oppnå forbedringer der grunnkompetansen er svakere.

Prosjektleder Oddbjørn Rød tror det ligger et stort potensiale i å øke kornproduksjonen og lønnsomheten i kornproduksjonen i fylket gjennom å øke avlingene hos produsenter med lave avlinger. Nøkkelen er økt kompetanse hos disse produsentene. Det er noe av bakgrunnen for Vestfold Bondelags ønske om et flerårig kornprosjekt.

 

-I Vestfold er arbeidsmarkedet godt og det er vanlig å ha arbeid utenom gården. Stadig færre tar landbruksutdanning, og grunnkompetansen på områder som agronomi og driftsledelse kunne helt sikkert vært bedre hos mange som går inn i kornproduksjonen. I mange tilfeller er kornproduksjonen et bierverv med svak lønnsomhet, og produsentens insitament og mulighet til å satse på tidkrevende kompetanseheving er begrenset.

 

-Jeg vil jobbe for å tilpasse kurs, markdager og informasjon til de som er i annet arbeid på dagtid og få til en kompetanseoverføring fra de mest erfarne kornprodusentene. Dette tilsier at kunnskapen må gjøres tilgjengelig på ulike måter og gjennom nye og flere kanaler og det må skapes arenaer for kompetanseoverføring, sier prosjektleder Rød.

 

Allerede neste uker starter Grunnkurs i korndyrking opp.

-Det er svært gledelig at dette kurset raskt ble fullt og planleggingen av et nytt grunnkurs til våren er i gang. Følg med på Grønt Fagsenter! er oppfordringen fra Oddbjørn Rød.

 

Er du ny kornprodusent eller ønsker å lære mer om korndyrking vil Rød spille en viktig rolle for å kunne tilby innpass i eksisterende dyrkingsgrupper hos NLR Viken. -På den måten vil unge og uerfarne kornbønder effektivt bli en del av kornmiljøet i Vestfold og få tilgang til kunnskap og erfaringer fra de som har drevet med korn i mange år, understreker Rød, som også kan fortelle at prosjektet har som mål å dra
igang noen markvandringer og studieturer for å skape engasjement og økt interesse for kornproduksjonen.

 

Vestfold Bondelag har en sentral rolle i prosjektet, men også NLR Viken, Felleskjøpet, Vestfoldmøllene og Fylkesmannens landbruksavdeling er med i prosjektgruppa.

 

Deler av styringsgruppa i prosjektet Korn i Vestfold

Org.sjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed og Kåre Larsen fra Vestfold Bondelags referansegruppe Korn sitter begge i styringsgruppa for prosjektet. Her ønsker de prosjektleder Oddbjørn Rød velkommen til kontorfelleskapet på Grønt Fagsenter.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag