Korn eller grovfôr i Vestfold?


07.05.16 I statens tilbud i jordbruksforhandlingene kuttes det 85 kr pr da i arealtilskudd til grovfôr i sone 1. Argumentet er at de vil ha mindre grass og mer korn i typiske kornområder. -Vestfold Bondelag kjemper for bedre kornøkonomi, men ikke på bekostning av grovfôrprodusentene, sier Thorleif Müller. -Vi har krevd økning i arealtilskudd til korn, og blir møtt med kutt i tilskuddet til grass. Thorleif Müller er leder i Vestfold Bondelag,
men produserer selv verken korn eller grass. Nestleder Harald Lie dyrker selv både grovfôr og korn. Begge har de siste dagene fått mange reaksjoner på forslaget om kutt i arealtilskudd til grovfôr i sone 1.


Statens tilbud  

I dag får alt areal et kulturlandskapstilskudd på kr 185 pr da. Her er det foreslått et kutt på 10 kr. I tillegg gis det arealtilskudd etter produksjon. I Vestfold (sone 1) er dette kr 127 pr da for korn og kr 75 pr da for grovfôr. Staten foreslår å fjerne tilskuddet på grovfôr og øke dem med kr 13 pr da for korn. Dette vil til sammen gi følgende endring:

  • Grovfôr kutt på kr 85 pr da
  • Korn økning med kr 3 pr da

Forslaget treffer ikke  

Vi ønsker å bedre kornøkonomien, ikke svekke grovfôrøkonomien, sier Thorleif Müller. Sone 1 er hele Vestfold og Østfold og deler av Akershus, Hedmark og Buskerud. -Her er det helt klart mye areal som ikke er egnet til kornproduksjon. Statens forslag om å svekke grovfôrøkonomien i disse områdene gir ikke økt kornproduksjon. -Dette har jeg spilt inn til forhandlingsutvalget, og jeg håper det blir prioritert.

 

Harald Lie foran nytt fjøs 081015 utsnitt

Nestleder i Vestfold Bondelag, Harald Lie

 

Store beløp  

Harald Lie forteller om bønder som har kontaktet han angående statens tilbud. De forteller om kutt i arealtilskuddet som vil utgjøre for eksempel 35 000 og opp til 85 000 pr år. -Det er mye leiejord i Vestfold, forteller Harald Lie, og flere han har snakket med har lange leiekontrakter med avtalte priser. -En så stor endring fra ett år til et annet vil gi store tap for enkelte, sier Lie. Han tror konsekvensen på sikt vil være at små skifter
med gras vil gro igjen. -Flere forteller at de ikke vil leie disse små lappene dersom tilskuddet kuttes.

 

Arne Martin Malerød har investert i Larviks første melkerobot  Foto Roger W. Sørdahl/www.op.no

Arne Martin Malerød, melkebonde i Larvik

 

Provosert av statens tilbud 

En av de som har reagert på tilbudet er Arne Martin Malerød som driver Øvre Breidal gård i Lågendalen. Han driver med melk og kjøtt og har nylig bygget nytt fjøs, satt inn robot og kjøpt og leid kvote. Malerød leverer ca 250 tonn melk og har også 21 ammekuer av tung rase. Han er provosert av staten tilbud. -For meg personlig vil det koste ca 85000,- pr år i tapt arealtilskudd siden jeg har nærmere 1000 daa jord med gras/ beitearealer,
forteller Malerød. -Dette er jorder som i all hovedsak alternativt blir kratt hvis det ikke dyrkes gras. Dette har ingenting med å øke kornarealene å gjøre, siden jorda ligger i Farrisbygda og ikke er egnet for korn. Arne Martin Malerød håper dette kuttet blir forhandlet bort!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag