Konsesjonsloven tema i valgkampen


18.08.17 Landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Knut Storberget, er på turne med tema “Nei til salg av Norge”. Storberget ønsket å diskutere konsesjonsloven med Vestfold Bondelag og kom på gårdsbesøk til fylkesleder Thorleif Müller. Vestfold Bondelags budskap til politikerne er at konsesjonsloven er avgjørende for at jorda fortsatt skal bli eies av bønder og bli brukt til matproduksjon. Med presse tilstede ble det også
fokus på oppdaterte tall for verdiskaping og sysselsetting i landbruk og matindustri i Vestfold.


AP 140817 Lozan, Knut og Thorleif

Alvorsprat om konsesjonsloven. Fra venstre AP’s 3. kandidat Lozan Balisany, Knut Storberget og Thorleif Müller

 

Hvem skal eie jorda? 

– Konsesjonsloven virker, sa fylkesleder Thorleif Müller til politikerne. – Den gjør det mulig med lokalt og privat eierskap til jord og skog, slik at vi kan ha et familiejordbruk i hele landet.

– Det er ikke vanskelig å få konsesjon dersom man har kunnskap om landbruk og ønsker å bruke jorda til matproduksjon, sa Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag. – Konsesjonsloven er ikke problematisk eller til bry for bonden, men den hindrer at landbrukseiendommer blir spekuleringsobjekt og brukt til pengeplassering.

 

Foreslått fjernet 

Arbeiderpartiet, som mange andre partier, er klare på at konsesjonsloven er viktig og må beholdes. Dagens regjering har gjentatta ganger forsøkt å svekke den. Først forsøkte de å fjerne priskontrollen (en del av konsesjonsloven) og så foreslo de å fjerne hele konsesjonsloven. Begge deler møtte massiv motstand og ble ikke gjennomført. Siste året har regjeringen foreslått en rekke endringer som tilsammen ville skapt
så store smutthull at loven i mange tilfeller ikke ville virke. Kun et fåtall av disse ble gjennomført rett før sommeren.

 

Sak i valgkampen 

– Vi er glad for at de fleste partiene ser verdien av konsesjonsloven og slår fast i sine program at den skal beholdes, sier Thorleif Müller. – FrP har programfestet at de vil fjerne den og Høyre ønsker fortsatt å moderniserer komsesjonsloven. Jeg vet ikke hva de legger i å “modernisere”, men ser vi på hva de har foreslått nå når de har sittet i regjering, er det endringer som vil liberalisere og uthule loven.

AP 140817 Lunsj alle

Lunsj i det fri. Fra venstre: Eveline Røsholt (journalist VestViken24), Martin Moland (kommunikasjonsmedarbeider Vestfold AP), Harald Lie (nestleder Vestfold Bondelag) Hans Jan Øhre (fylkessekretær AP), Lozan Balisany (3. kandidat AP), Knut Storberget (landbrukspolitisk talsmann AP) og Thorleif Müller (leder Vestfold Bondelag).

 

Se reportasje i VestViken24

 

AP 140817 Thorleif, Harald, Knut og Lozan i jordbæråkeren

Thorleif Müller og Knut Storberget diskuterer luking i jordbæråkere.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag