Konsesjonsloven – en suksess


21.04.17 Eiendomspolitikken har gjort det mulig for den enkelte bonde å eie egen jord og skog. Vi har stort sett privat og lokalt eierskap til disse viktige ressursene. -Vi er derfor veldig fornøyd med at regjeringen ikke har lykkes med å fjerne konsesjonsloven slik de i utgangspunktet ønsket, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. I dag har regjeringen fremmet flere endringsforslag. -Selv om vi er fornøyd med at de mest dramatiske endringene
er lagt på is, er det alvorlig at de vil svekke et lovverk som er en suksess, sier Müller. -Langsiktig matproduksjon må prioriteres høyere enn pengeplassering.


Illustrasjonsfoto av gårdsbruk

 

Nok en omkamp 

Regjeringen forslo først å fjerne priskontrollen, for så å komme med et forslag om å fjerne hele konsesjonsloven. Dette har de ikke fått gjennomslag for. I høst ble et omfattende endringsforslag sendt på høring.

 

– Det mest alvorlige her, at fem års leie skal føre til konsesjonsfrihet, ville gitt et så stort smutthull i loven at det ikke i praksis ikke blir noe igjen rundt, uttaler Müller. -Vi er derfor glad for at dette ikke er med videre.

 

Regjeringa har møtt massiv motstand mot sine forslag til endringer, men velger nå å legge fram forslag til endringer som svært få støtter.

 

Favorisering av store eiendommer 

Forslaget om konsesjonsfritt salg til tilgrensede eiendommer blir også justert ved at det settes visse vilkår.

 

– Vi ønsker helt klart at det skal være enkelt å selge jord som tilleggsjord dersom dette fører til rasjonelle enheter, sier Müller. –Da må den dyrka jorda grense til hverandre, ikke bare eiendom uansett type areal slik som nå er foreslått. Dette vil favorisere store eiendommer uten at det nødvendigvis blir gode løsninger.

 

Vestfold Bondelag legger vekt på at det er en enkel og grei sak å få konsesjon dersom man oppfyller intensjonene i loven, som er å bruke jorda til matproduksjon og at det gir driftsmessige gode løsninger.

 

Skogen er en viktig ressurs for bonden 

Regjeringen foreslår å fjerne priskontrollen på rene skogseiendommer. Dette kan på sikt gjøre det svært lønnsom å dele eiendommer for å selge en utmarkseiendom til jakt-, fiske- og fritidsformål uten priskontroll.

 

– Erfaringer fra andre land er at det i stor grad er folk med god økonomi som kan kjøpe jakt- og fritidseiendommer, men vanlige folk mister muligheten til å bruke områdene, sier Müller. -Vi trenger ikke gjøre de samme feila i Norge!

 

Stortinget avgjør 

Nå er det opp til Stortinget å behandle forslaget. KrF har allerede uttalt at de ikke støtte forslaget om å øke konsesjonsgrensa fra 25 til 35 da, og Venstre understreker hvor viktig eiendomsregelverket er.

    

– Jeg håper flere av forslagene føyer seg inn i rekken av endringer i landbrukspolitikken som har blitt stoppet at støttepartiene og opposisjonen, avslutter Müller. – Vi trenger at bonden kan eie sin egen jord om vi skal nå Stortinget mål om å øke matproduksjonen på norske ressurser!

 

Les mer hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag