Konkret forslag til fondsordning


02.11.17 Vestfold Bondelag har i flere år etterlyst en fondordning for landbruket, slik det ble omtalt i regjeringserklæringen for fire år siden. Det er et ønske om å kunne sette av overskudd på fond til framtidige investeringer. Dette vil kunne jevne bondens inntekt mellom år, og ikke minst vil det kunne målrettes mot klima- og miljøtiltak. Heller ikke i år kommer det forslag om dette i statsbudsjettet. Norges Bondelag har
utvikla et konkret forslag til hvordan et slikt fond kan fungere.

Les “Slik kan et klimafond fungere” hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag