Kompensasjon for strømpriser i veksthus


Publisert: 17.12.2021

Kompensasjon for strømpriser i veksthusnæringa

Veksthusnæringa får kompensasjon for høye strømpriser, skriver Landbruks- og matdepartementet. Regjeringen foreslår å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

10. desember ba Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en særskilt søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringas arbeid med kompensasjonsordninger. I tillegg har Norsk Gartnerforbund jobbet hardt.

– Regjeringen har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor og har de siste ukene jobbet fram en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringen, sier Sandra Borch.

– Dette er noe vi har jobbet for, og vi er fornøyde med at regjeringen også ser behovet for ekstra kompensasjon til veksthusnæringen. Strømkostnader er en stor andel av næringas samlede kostnader, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Hvordan er kompensasjonsordningen?

Elektrisk kraft utgjør en stor del av de samla kostnadene i veksthusnæringa, opp mot 50 prosent av variable kostnader, ifølge departementet. Regjeringa har lagt opp til ei ordning der veksthusprodusentene kan søke Landbruksdirektoratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Avgjørende for å sikre norsk produksjon

Hans Kristian Berge er styremedlem i Vestfold og Telemark Bondelag og driver selv salat- og urteproduksjon i veksthus i Larvik. Han er en av de som virkelig har fått kjent på økte strømkostnader i høst. – Jeg fikk strømregninga for november i går kveld. Når strømregningen er sekssifret og nesten tre ganger så høy som i november i fjor, så sier det seg selv at det fort kunne knekt nakken på min og veksthusnæringas produksjon i vinter. Kompensasjonsordningen sikrer norsk produksjon, tror Berge.

Ros for god jobbing

Og Berge ønsker å gi skryt for jobben som er gjort. – Jeg har sagt tydelig i fra innover i bondelagssystemet at de galopperende strømprisene er en “tørkesommeren 2018” for oss i veksthusnæringa. Nå når ordningen er på plass ønsker jeg å gi ros til både næringsorganisasjonene og regjeringa for at de har jobbet fram en kompensasjonsordning. I tillegg til at det er avgjørende for at mange av oss overlever, så er det godt å kjenne at Bondelaget jobber for oss veksthusprodusenter også, avslutter Hans Kristian Berge.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag