Knut Storberget på Vestfoldbesøk


17.09.14 Landbrukspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Knut Storberget, besøkte Vestfold på tirsdag. Sammen med stortingsrepresentant Dag Terje Andersen fra Lardal var de blant annet på Nortura på Sem. Her møtte de Vestfold Bondelag, representanter for Nortura og NNN. Tema var landbruket og matindustrien, en komplett verdikjede i Norge. – Alliansen vi ser mellom landbruket og industrien blir lagt merke til, sa Storberget.


Nortura 160914 lite ute

På Norturabesøk. Fra venstre: Truls Vasvik, fylkesleder AP, Hans Edvard Torp, Vestfold Bondelag, Ellen Flø Skagen, informasjonssjef Nortura, Knut Storberget og Dag Terje Andersen.

Nortura 160914 lite Ellen Flø Skagen

Vestfolds største industriarbeidsplass 

Med 700 personer som har sitt daglige virke på Norturas anlegg på Sem, er dette Vestfolds største industriarbeidsplass, kunne informasjonssjef Ellen Flø Skagen fortelle. Hver fjerde pølse som spises i landet er produsert her. Nortura er stadig i endring og leter etter forbedringer. Vi fikk høre om en produksjonsbedrift som effektiviserer, har fokus på minst mulig svinn og som stadig tar i bruk ny teknologi. De ønsker at ungdom også skal ta fagbrev
i automasjon, fordi mye av produksjonen automatiseres.

 

På møtet ble det også snakket om merkevarer og produksjon av kjedenes egne merkevarer. Forbrukerne ønsker å vite hvordan maten er produsert og hvor råvarene kommer fra.

 

Nortura 160914 lite Ap

Fra Arbeiderpartiet møtte Knut Storberget, landbrukspolitisk talsmann, Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant, Tor Erik Nyberg, fylkessekretær og Truls Vasvik, fylkesleder.

 

Vestfoldlandbruket 

Hans Edvard Torp fortalte om landbruket i Vestfold. Vi har gode klimatiske forhold for matkorn og grønnsaker og er store på dette. Av kjøttproduksjon er vi størst på svin. -Vestfolds bønder er framoverlent og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen som lite endringsvillige, sa Torp. I Vestfold har vi gode eksempler på at spesialiteter har fått stort volum, og at volumproduksjonen har blitt spesialisert. Vi opplever at volum og småskala, samvirkebedriftene
og mindre aktører lever godt side om side.

Nortura 160914 lite Storberget og Andersen

Gjestene var svært interessert og kom med gode spørsmål og innspill.

 

Verdiskapingsrapport 

Knut Storberget hadde spesielt bedt om få høre om samarbeidet mellom næringsorganisasjonene i Vestfold om utarbeidelse av en verdiskapingsrapport om landbruk og matindustri. AgriAnalyse jobber med denne på oppdrag fra Bondelaget, Småbrukarlaget, LO, NHO, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Vestfold og den skal være ferdig 1. november. -Det er unikt med et slikt samarbeid, sa Storberget, som gjerne ville bruke resultatene i sitt politisk arbeid.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag