Klimasmarte bønder i Vestfold


10.02.16 Når vestfoldbønder leverer husdyrgjødsel til biogassanlegget på Greve gir det dobbel klimagevinst. – Biogassen som produseres av møkka erstatter fossilt drivstoff og oppvarming, og gjødselen vi får tilbake fra anlegget gir mindre klimaavtrykk når den spres på åkeren og redusert behov for kunstgjødsel, forteller Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. Landbruket i fylket har vært med tidlig
i prosessen for etablering av anlegget og tatt en aktiv rolle i prosjektet. – Godt og forutsigbart samarbeid mellom bønder i områder og de ansvarlige for drifta av biogassanlegget har vært avgjørende for å få anlegget på plass, sier Müller. Norges Bondelag deler nå slike eksempler på klimasmarte løsninger på sin Facebookside. Er du på sosiale medier, vær med og del!

Gå til Norges Bondelag sin FacebooksideALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag