Klimasmart bonde i Vestfold og Telemark har kommet godt i gang med prosjektet


Publisert: 06.12.2023

Onsdag 29.november var det lunsjwebinar om drøvtyggerenes klimaavtrykk og bruk av metanhemmere. Hele 39 personer og en klasse fra Søve VGS satte av tid i lunsjen til å få med seg faglig påfyll.

Professor Harald Volden holdt et informativt innlegg hvor vi fikk grundig innføring i drøvtyggerenes fysologi og om prosjektet metanHUB, metanhemmere, som skal bidra til å kutte metanutslippet fra drøvtyggere med ca 30 %. Det lave klimafotavtrykket til norske drøvtyggere vil bli enda lavere i en tid hvor bærekraft og ernæring kobles. Det blei også tid til oppklarende spørsmål.

Fikk du ikke med deg webinaret? Her er linken så kan du se og høre når du vil:

 

Ønsker du kontakt med prosjektledere i Klimasmart Bonde i vårt fylke:

Silje Eckdahl, prosjektleder Klimasmart bonde Vestfold

Telefon 915 95 593

silje.eckdahl@bondelaget.no

Eivind Vrålstad, prosjektleiar Klimasmart bonde Telemark

Telefon 414 46 991

Eivind.vrålstad@bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag