Klimakutt må ikke true matproduksjonen


01.05.18. I behandlingen av regjeringas klimamelding understreker et flertall på Stortinget betydningen av Paris-avtalens mål om at klimaarbeidet ikke må gå på akkord med matproduksjon og hensyn til matsikkerhet.– Et klokt utgangspunkt for videre arbeid, mener Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag. Det pågår nå flere prosesser for å hente inn mer kunnskap som skal ligge til grunn for videre arbeid, blant annet for å
forbedre jordbrukets utslippsregnskap og metoder for å bedre fange opp effekten av klimatiltak som gjøres i næringa, sier Gimming. Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag