Klimabetinget avlingssvikt – frist 31. oktober


27.10.14 Fylkesmannens landbruksavdeling minner om at fristen for å søke erstatning for klimabetinget avlingssvikt er 31. oktober. Søknadsfristen er absolutt. De opplyser at det heldigvis er få erstatningssaker som er meldt til kommunene i år, men de få aktuelle søkerne må passe på å søke før fristen. Det kan gjøres elektronisk via Altinn eller på papir til kommunen. Det holder ikke at
avlingssvikten er meldt til kommunen.

Les mer hos Fylkesmannens LandbruksavdelingALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag