Klart og uklart om priskontrollen


03.03.16 På lederplass i lørdagens Tønsbergs Blad sto det om lemping på priskontrollen. Det er godt at andre ser at smutthullene i loven som nå foreslås blir så store at priskontrollen i praksis oppheves. Men innlegget hevder at “gevinsten havner i lomma på dagens bønder” og bøndene beskyldes for  “å trekke stigen opp etter seg”. Dette har fylkesleder Thorleif Müller skrevet et svar på som står
på trykk i dagens avis. Han sier at “Det er ikke bøndene som trekker stigen opp etter seg! Det er heller regjeringen som er i fred med å rive vekk en av bærebjelkene i den norske landbruksmodellen”.


Innlegg i Tønsbergs Blad 3. mars 2016:

 

Klart og uklart om priskontrollen  

 

På lederplass i lørdagens avis skrives det om priskontroll på landbrukseiendommer. Denne er en del av konsesjonsloven som skal sikre at norske landbrukseiendommer også i framtida skal eies av noen som har råd til å drive dem. Regjeringa ønsker å fjerne hele konsesjonsloven, men har altså begynt med priskontrollen. Forslaget har nå blitt sendt tilbake til regjeringa, med noen føringer. Lederen beskylder KrF og V for at de “roper varsko for
all verden, men blir med på ferden”.

 

Det er klar tale i lørdagens leder. De foreslåtte “smutthullene” i loven blir så store at den i praksis mister sin funksjon! Endringene vil utvilsom føre til høyere priser. Mer uklart er det når han sier at “gevinsten havner i lomma på dagens bønder” og “snakk om å trekke stigen opp etter seg”. Dette får det til å høres ut som om bøndene selv ønsker denne liberaliseringen.

 

Norges Bondelag er klinkende klare på det som foreslås i praksis vil oppheve konsesjonsloven. Det gir dyrere gårdsbruk, og svekker unge menneskers mulighet til å bli bønder! Vi ønsker ikke “danske” tilstander, med bønder nedsyltet i gjeld.

Næringskomiteen ber regjeringen

  • Øke beløpsgrensa
  • Øke arealgrensa
  • At areal- og beløpsgrenser skal fastsettes i forskrift og ikke ved lov (kan da endres uten politisk behandling)
  • Unnta rene skogseiendommer
  • Unnta skog på kombinerte jord- og skogseiendommer
  • Unnta jord som har vært forpaktet

 Regjeringen mener priskontrollen demper investeringslysten og hindrer et velfungerende marked. De fleste forstår, at selv om pantegrunnlaget øker, har du mindre penger igjen å bygge fjøs og grønnsakslager for dersom du må betale mer for eiendommen! Vi ønsker et fungerende marked for omsetning av landbrukseiendommer. Da må de som har intensjoner om å produsere mat konkurrere med hverandre og ikke med spekulanter. Dagens eiendomsregelverk, der en
må søke konsesjon og prisen blir gjenstand for en vurdering, er med på å isolere markedet til vanlige folk som ønsker å kjøpe en gård for å drive matproduksjon.

 

Saken er nå igjen hos regjeringen. Føringene er gitt med et flertall av Frp, H, V og KrF, noen med FrP, H og V alene. Heldigvis er formuleringen “foreta en vurdering”. Vi håper at Venstre, så har vært klare på at de ønsker å beholde konsesjonsloven og priskontrollen, snur når de ser konsekvensene.

 

Det er ikke bøndene som trekker stigen opp etter seg! Det er heller regjeringen som er i fred med å rive vekk en av bærebjelkene i den norske landbruksmodellen.

 

Thorleif Müller

Leder Vestfold Bondelag og jordbærbonde på Nøtterøy


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag