Klart for tegning av Biogjødselavtaler


06.12.12. Det 90 frammøtte på Gjennestad tirsdag kveld fikk utlevert avtale og vilkåra for mottak av biogjødsel av prosjektleder i Vesar Ivar Sørby. Rådgiver Sara Bergström Nilsson bildet) fra Husholdningsselskapet i Halland, Sverige orienterte om erfaringene fra Biogassproduksjon i Sverige. Rådgiver Jon Hermann Wold Hansen i NLR Viken opplyste at de tilbyr inntil 10 timer med nøytral rådgivning betalt av Vesar både
før under og etter inngåelse av avtale for å kartlegge muligheter og utfordringer på egen gård. Interesserte bes ta kontakt med Ivar Sørby: 90914565 eller ivar.sorby@rebioconsult.no

 

 

Av Vidar P. Andresen
 
Interesserte bør laste ned plansjene som er vedlagt artikkelen eller kontakte Ivar Sørby: 90914565 eller ivar.sorby@rebioconsult.no for nærmere samtale og evt besøk på eget bruk. Hvert enkerlt bruk har ulike forutsetninger for hvor gunstig det vil være å være med på opplegget.
 
foredragsholdere.JPG
 
Fra venstre rådgiver Jon Hermann Wold Hanseni NLR Viken, prosjektleder Ivar Sørby med avtaleutkastet i haånden, Rådgiver Sara Bergström Nilsson fra Husholdningsselskapet i Halland og møteleder Kåre Larsen fra Vestfold bondelag.
 
 

Oppdraget nå er å skaffesignerte avtaler med bønder i Vestfold på mottak av 48000 tonn biogjødsel eller ca 15000 da. innen 26 februar, sa prosjektleder Ivar Sørby. Da skal generalforsamlingen i Vesar AS behandle saken om bygging av et biogassanlegg i Vestfold eller ikke. til de mange frammøtte.

 

salen4

 

Les mer hos http://www.vesar.no/biogass/cms/258 om Biogass her

Forhistorien – forarbeidet
Møteleder Kåre Larsen sa i åpningen at Biogass har vært på dagsorden i Vestfold i større eller mindre grad i omtrent 4 år. Utnyttelse av matavfall til biogass og en kretsløpstankegang som fører gjødsel tilbake til landbruket er noe landbruket er opptatt av. Ved inkludering av husdyrgjødsel i produksjon av biogass får dette også et viktig klimaaspekt. I de planene det jobbes med
nå er ikke husdyrgjødsel med, men det jobbes fortsatt med å få det inn, dog i en mindre målestokk enn i tidligere planer.

Vi startet med å invitere en gruppe aktuelle bønder, og diskuterte avtale og økonomi med dem i to møter. Det var nyttig, og vi fikk mange gode innspill. De var tydelige på at de økonomiske vilkårene måtte være så gode at det er god økonomi.

Hvert bruk må vurderes for seg.
Larsen mente det er viktig å si at økonomien må vurderes på hvert enkelt bruk. Det er mange faktorer som sammen avgjør om dette er lønnsomt og interessant for den enkelte bonde. Hvor stort areal skal biogjødsla spres på?  Det avgjør størrelse på lager, og det er billigere pr m3 å bygge større lager enn mindre lager. Hva med infrastruktur rundt lageret? Hvor spredt
ligger jordene? Er det mulig å samarbeide med naboer om lagune?

Vi tror at vilkårene gitt en del forutsetninger er gode, og det er etter vår mening flere oppsider enn nedsider. Vurderingen må likevel tas av den enkelte etter en økonomisk og praktisk gjennomgang på egen gård, gjerne kvalitetssikret av NLR Viken som vi skal komme tilbake til.

 

Under ser vi noen av plansjene som ble visst. 

 

Vesar%20forutsetninger%202

 

 

Her er visst årlig lønnsomhet på et bruk som alene sprer biogjødsel på 600 dekar.
 
 Vesar%20600%20da_

 
Her er kalkylen for et bruk på 300 da som bygger en lagune alene.
 
vesar%20300%20da_
 
 
Her er oppsummeringen til Sørby på møtet.
 
Vesar%20oppsummert
 
Jon Hermann Wold Hansen tlf 91569740 opplyste at han og rådgiver Jon Holmsen tlf 91557958 kan benyttes til rådgivning.
 
vekster%20i%20Sverige
 
Plansjen viser på hvilke vekster biogjødsel benyttes på i Sverige.
 
Vesar 
 
Fra venstre prosjektleder Ivar Sørby, daglig leder Vesar AS Andreas Gillund og styreleder Hans Hilding Hønsvall som også er fylkesvaraordfører. 

 

Last ned Lanbruksavtalen endelig pdf 18.12.12.

Last ned Vedlegg til landbruksavtalen 18.12.12. Endelig pdf

Last ned  Budsjetteringsprise for laguner

Last ned   Jon Herman  Biorest Vesar Oppstart

biogödsel Norge 4 dec 12 

Plansjene  –  Informasjonsmte Biogjdsel


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag