Klart for en elektronisk fremtid


2712.13.  Ny elektronisk løsning vil kutte ned på papirmølla mellom aktørene i landbruket og bidra til bedre grunnlag for rådgivning og forskning. Under stiftelsesmøtet på torsdag ble samvirkeselskapet, Landbrukets Dataflyt SA, dannet. Selskapet skal være operativt fra nyttår.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag