Klare tilbakemeldinger fra Vestfold


07.05.18 Fredag ble statens tilbud i jordbruksforhandlingene overlevert. Samme kveld var det lokallagsledersamling på Gjennestad for å gjennomgå Statens tilbud og informere om aksjonsplanene. Det var godt oppmøte fra lokallaga og stort engasjement. Fylkesstyret fikk ærlige tilbakemeldinger på tilbudet, og det kom gode innspill til de siste detaljene i aksjonsplanene dersom det skulle bli nødvendig.


Thorleif Müller ønsket velkommen og gikk i gjennom tilbudet

Fylkesleder Thorleif Müller ønsket velkommen og serverte både pizza og hovedtrekkene i det rykende ferske tilbudet fra Staten i årets jordbruksoppgjør. Målet med møtet var både å gi informasjon ut til lokallagene, men også å få reaksjoner på hvordan tilbudet slår ut for bønder i Vestfold. Tilbudet er et omfattende dokument, og det var mange spørsmål.

 

Både Staten og jordbruket ser at det blir viktig i årets oppgjør å se på markedssituasjonen i både saue- og svinenæringa. Staten lover ikke mer i tilbudet enn at de i forhandlingene er villige til å drøfte tiltak som kan bidra til å håndtere den aktuelle markedssituasjonen. 

 

Alf Solberg med et godt innspill

Ikke alle innspill var like seriøse, men det hjelper godt på stemningen, Alf!

 

Et nytt element i landbrukets krav i år var et tilskudd som skulle ivareta små skifter i hele landet. Det Staten tilbyr er en styrking av drift til bratt terreng i distriktene og en generell styrking av distriktstilskuddene. Her var det tydelig signal fra Vestfold at vi må stå på krava. Hele landet skal holdes i hevd og da må det være like viktig å sørge for å produsere mat på små skifter i Vestfold som i resten av landet.

 

Elin Røed og Thorleif Müller svarte og tok i mot innspill

Hovedtrekkene ble gjennomgått og både org.sjef Elin Røed og fylkesleder Müller svarte godt på spørsmål underveis og noterte seg innspillene.

 

Silje Eckdahl er årets aksjonsgeneral hvis brudd

I løpet av møtet ble det også diskutert videre løp i jordbruksforhandlingene. Det ligger an til å bli tøffe forhandlinger hvis landbrukets forhandlingsutvalg finner grunnlag for å sette seg til forhandlingsbordet. Aksjonsberedskapen ble derfor naturlig nok gjennomgått i detalj. Det er nestleder Silje Eckdahl som har det operative ansvaret. Så får tiden vise om det blir behov for å aksjonere!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag