Klar tale om jordvern i Vestfold


23.10.14 -Vi håper disse gode ordene blir til handling! var budskapet på mandagens møte om jordvern. Det var godt med folk som ville høre hva politikerne mente om ny jordvernstrategi. De fremmøtte fikk høre klar tale fra ungdommen, bred politisk støtte for sterkere vern av matjorda både nasjonalt og i Vestfold, samt tydelige råd fra Bioforsk. Bilde viser Venstres landbrukspolitiske talsmann Pål Farstad
og representanter fra ungdomspartiene.

Les mer hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag