Klar melding til regjeringas forlengede arm i Vestfold


18.05.17. Både Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdeungdomslag ga klar beskjed til Fylkesmann Per Arne Olsen om hvorfor bøndene måtte bryte årets jordbruksforhandlinger. Deretter ble asfalten i Tønsberg tromlet!


Aksjoner 2017 i Tønsberg FM får budskapet

Fylkesmann Per Arne Olsen fikk i dag besøk av frustrerte bønder.

 

Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag frontet bøndene og sa følgende:

-Som regjeringens representant og “lyttepost” i Vestfold ber vi deg overbringe dette budskap til Regjeringen;

 

Vestfold Bondelag støtter Jordbrukets Forhandlingsutvalg som tirsdag valgte å bryte  jordbruksforhandlingene. Regjeringen viste ingen vilje til å møte vårt krav.  Vi prøvde virkelig, men kan ikke skrive under på en avtale som ikke er i tråd med Stortingets vilje.

 

Vi har akkurat fått en ny jordbruksmelding. Stortinget har satt som mål å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet. Det ga oss håp om et inntektsløft! Staten tilbød oss økte inntektsmuligheter på 8000 kroner pr årsverk, mens andre grupper er ventet en inntektsvekst på 16 700. I stedet for å tette inntektsgapet velger Staten å øke forskjellene! Regjeringen tar ikke jordbruksmeldinga på
alvor!

 

I tillegg gir statens opplegg en omfordeling mellom grupper av bønder. Store endringer i enkelte ordninger gir store og uforutsigbare endringer for enkeltbønder. Husdyrbønder i Vestfold kommer dårlig ut. Fjerning av arealtilskudd til gras i sone 1 og en stor omlegging av beitetilskuddet, rammer alle som produser melk, storfe eller lam. Kutt i prisnedskriving av korn gir økte kraftfôrkostnader, noe som særlig rammer svineprodusenter. Det er snakk om reell inntektsnedgang
fra ett år til et annet for de aller fleste husdyrbøndene i Vestfold.

 

Norges Bondelag ba om bedre kornøkonomi, men regjeringen svarer med kutt for andre produksjoner. Dette kan vi ikke godta!

 

Bondelaget kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som:  

–          Øker inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper

–          Vil redusere norsk matproduksjon og gi gjengroing av våre beiter

–          Gir inntektsnedgang for de aller fleste av Vestfolds husdyrbønder

–          Gir et dårlig grunnlag for rekruttering

–          Omfordeler, –  istedenfor å gi et løft for næringa

 

Vestfold Bondelag ønsker et løft!  

Regjeringens landbrukspolitikk kjører oss i ei grøft!  

STOPP – SNU – landbrukspolitikken går i feil retning! 

 

Aksjoner 2017 i Tønsberg VBU

Også Vestfold Bygdeungdsomslag stilte med leder Jon Arne Svartdal og bygdepolitisk nestleder Anne Helene S. Bruserud.

 

Bruserud (se bildet over) ga også fylkesmannen klar beskjed om at dette ikke er et tilbud som stimulerer til mer trygg norsk mat, det er ikke et tilbud som stimulerer til kvalitetsmat og det er ikke et tilbud som stimulerer til rekruttering inn i næringa.

-Det finnes mange unge lovende bønder og bondespirer som gjerne vil produsere norsk god mat for dere i framtida, men de er avhengige av å få ei rettferdig lønn for arbeidet de gjør. Bønder de kan og bønder de vil, så la en bonde lage maten din!

Aksjoner 2017 i Tønsberg

Fylkesmann Per Arne Olsen takket for tydelig budskap. Hun skulle bringe det videre opp til regjeringen og la til at han også kom til å skryte av den jobben bøndene i Vestfold gjør. – Vi er heldige som har et system i Norge som gjør at det er opp til Stortinget å avgjøre dette oppgjøret nå når dere ikke ble enige med regjeringen. Dere skal vite at vi i Vestfold er stolte av den produktiviteten vestfoldbøndene viser!

 

Aksjoner 2017 i Tønsberg (9)

Turen gikk videre med traktorer og ringtrommel gjennom Tønsbergs gater. Bøndene var bortom Vestfold Fylkeskommune, men der satt fylkespolitikerne opptatt i Fylkesting-møte, kunne fylkesordfører Rune Hogsnes fortelle via mobil. De hørte garantert tromlinga på asfalten utenfor og Hogsnes lovte å fortelle Fylkestinget at det var frustrerte bønder som passerte.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag