Klar melding om meldinga!


19.01.17. I går kveld var det full stue på Melsom! Tillitsvalgte i de lokale Bondelaga var innkalt til det årlige møtet som markerer startskuddet på arbeidet med jordbruksoppgjøret. -I år overskygger forslaget til ny jordbruksmelding det meste, sa fylkesleder Thorleif Müller til de over 40 frammøtte. Den skal behandles av Stortinget før årets jordbruksoppgjør dras i gang. Tilbakemeldingene fra lokallaga
var klar: -Meldinga vil fjerne ordninger som fungere godt! Ensidig fokus på konstnadseffektivitet vil gå ut over kvalitet, miljø og landbruket i distriktene! 


Elin og Thorleif orienterte en aktiv sal

I går kveld samlet Vestfold Bondelag lokallag og referansegruppene sine for å diskutere matpolitikk.

 

Sjelden har det vært større grunn til å samles. Denne våren må bøndene nemlig ha et tredelt fokus; ny jordbruksmelding, jordbruksoppgjør og forberedelser til høstens Stortingsvalg.

 

Thorleif Müller dro de store linjene

Fylkesleder Thorleif Müller startet med å dra de store linjene i norsk landbruk og hva regjeringen nå setter på spill med sitt forslag til jordbruksmelding. Og det er ikke bare et omfattende spill. Det blir også travelt, for regjeringen har sagt at den skal være klar til årets jordbruksoppgjør.

 

– Når regjeringen spiller opp så mange baller samtidig er det viktig å stille seg det grunnleggende spørsmålet; Hva vi skal med bønder og hvorfor skal vi ha jordbruk i Norge? spurte Müller. Stortinget har vedtatt følgende mål for landbruket: 

  • matsikkerhet 
  • landbruk i hele landet
  • økt verdiskaping 
  • bærekraftig jordbruk 

Regjeringen sier at disse skal ligge fast, samtidig som de sier at “hovedformålet med jordbrukspolitikken er en kostnadseffektiv matproduksjon”, og at effektivitet skal veie tungt i forhold til andre hensyn (s 71 i Jordbruksmeldinga). Dette får store konsekvenser, som sentralisering og økt risiko for bonden.

  

Bjørn Gimming forklarer hva regjeringen forsøker seg på i ny jordbruksmelding

Nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var invitert for å orientere om forslaget til jordbruksmelding og hvordan Bondelaget jobber med denne.

 

Konkret vil regjeringen svekke bondens makt i verdikjeden. Dale foreslår å avvikle markedsordningene for svin, korn, potet, frukt, egg og geitemelk. De første er spesielt viktig for Vestfold. Ordningene gir små og store produsenter nødvendig sikkerhet for pris og avsetning, og gir bøndene lov til å samarbeide om å regulere produksjonen. Matproduksjon er biologisk, med store variasjoner og ofte lang tid fra oppstart til inntjening. Bonden er avhengig av
å vite om han eller hun får solgt varene sine. Endringene foreslått i meldinga legger til rette for mer kontraktproduksjon og økt vertikal integrering. Dette vil sentralisere produksjonen til de beste områdene, gi matkjedene mer makt, og bonden større risiko. 

 

-Vårt utgangspunkt er at alle de markedsordningene vi har i dag er svært viktige for at norsk landbruk skal fungere. Ingen av disse kan fjernes, sa en tydelig Gimming.  

 

Hans Kristian Teien får svar på direkten fra nestlederen i Norges Bondelag

Det er en styrke for Bondelaget at det er korte avstander fra grasrota til toppen. Her får Hans Kristian Teien svar på direkten fra nestlederen i Norges Bondelag.

 

Andre konkrete forslag ble også diskutert; færre målpriser, svekking av avløserordningen, fjerning av tidligpensjonsordning, svekking av  beitetilskuddet, å fjerne mål om økologisk produksjon og en vilje til å kutte i norsk produksjon for å redusere klimautslippet. 

 

Statsråd Dale sin melding vil svekke politikernes mulighet til å styre landbruket i ønsket retning. Rett og slett fordi han fjerner alle de styringsverktøyene vi har. Det vil bevege oss i retning av et EU-landbruk hvor markedet styrer.

 

-Vi skal jobbe for at støttepartiene og opposisjonen skal kreve store endringer i den framlagte meldinga, sa Müller. – Jeg har tro på at vi kan få det til!

 

Harald Lie supplerte på velferdsordninger

Vestfold Bondelags nestleder, Harald Lie, er også leder i Norske Landbrukstjenester og deltar i dag under Næringskomitéens høring om jordbruksmeldinga. Han supplerte rundt endringene regjeringen foreslår i velferdsordningene.

 

-Regjeringen foreslår å fjerne tilskudd til ferie og fritid. For landbrukstjenestene vil dette kunne medføre at grunnlaget for god beredskap ved sykdom og kriser hos bonden dessverre forsvinner. Det er alvorlig for norske bønder. Lie fikk god støtte i salen.

 

Fylkesleder Thorleif Müller og Elin Røed svarte for konkrete arbeidsoppgaver og innspill fra lokallagene i Vestfold

I Vestfold jobbes det nå med både konkrete arrangement på både fylkesnivå og ute hos lokallagene. Fylkesleder Müller og org.sjef Elin Røed orienterte om disse planene og fikk klare tilbakemeldinger fra salen.

 

Det er tydelig at bøndene i Vestfold bryr seg om de endringene den blåblå regjeringen stadig forsøker å få i gjennom!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag