Klar for innsats for et bedre klima!


Publisert: 27.11.2021

“Da er vi i gang”, – ja slik omtaler Sande og Strømm Landbrukslag på lagets Facebook side gjennomføringen av lagets klimakurs del 1. Laget har en svært offensiv tilnærming til hvordan landbruket kan redusere klimagassutslipp samtidig som produksjonen på gården opprettholdes!

Den 10. november gjennomførte Sande og Strømm Landbrukslag klimakurs del 1 med rådgiver Ida Riis Johansen fra Norges Bondelag som en av innlederne på kurset. Riis Johansen orienterte om bakgrunnen for, og innholdet i Landbrukets klimaplan. Videre var det en gjennomgang av planens åtte satsingsområder for landbrukets klimaarbeid. Landbrukets klimaplan skisserer løsninger som vil redusere de samlede klimagassutslippene fra jordbruket med 4 – 6 mill. tonn CO2 ekvivalenter i perioden 2021 – 2030. Det er ambisiøse men realistiske løsninger.

Anne Kari Heen fra Norsk Landbruksrådgiving Viken orienterte om klimakalkulatoren og bruken av den. Klimakalkulatoren er et viktig rådgivingsverktøy som vil være relevant som beslutningsstøtte når det gjelder klimatiltak på gårdsnivå. Heen orienterte og om økonomiske ordninger knyttet til veiledning.

Deltagerne på klimakurs del 1 gav svært gode tilbakemeldinger på kursets innhold og kursets relevans for bonden. Ikke minst gav kursets del 1 stor motivasjon til å gå i gang med del 2, som vil ha fokus på noteringsverktøy i klimaarbeidet.

Kurset i regi av Sande og Strømm Landbrukslag er godt egnet som både motivasjon og som mal for andre lokale bondelag i Vestfold og Telemark!

 

Ida Riis Johansen fra Norges Bondelag orienterte om Landbrukets klimaplan og planens åtte satsingsområder.
Ida Riis Johansen fra Norges Bondelag orienterte om Landbrukets klimaplan og planens åtte satsingsområder.
Interesserte og motiverte kursdeltakere!
Interesserte og motiverte kursdeltakere!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag