Kjose Bondelag


09.12.15 I dag presenterer vi fylkets minste lokallag, Kjose Bondelag. De er et av fire lokallag i Larvik kommune. Nå er de 30 medlemmer, en økning på hele 50% siden 2013. Ivar Næss har vært leder i Kjose Bondelag siden 1996. Han kan treffes på mobil 48 20 96 09 eller på ivarn@kjose.net. Så dersom det finnes innbyggere i Kjose med hjerte for norsk landbruk som ennå ikke er medlemmer i Bondelaget, så ta kontakt! Kjose har god tradisjon
for å ta vare på nye medlemmer, og de arrangerer årlig en bygdekveld med stort oppmøte.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag