Kjose Bondelag i fengsel!


Publisert: 10.07.2020

Kjose Bondelag spiller en viktig rolle i Kjosebygda, også sosialt. Medlemsmøtet litt tidligere i år var lagt til et litt utradisjonelt sted, nemlig til Berg Fengsel.

Lars-Richard Bjørnø forteller at de der møtte sambygding Nils Oskar Næss, som jobber på Berg.

Han informerte godt om historien til Berg Fengsel og om dens drift i dag.

Det var gripende å høre om forholdene som var på Berg spesielt under krigen, og uttalelsene fra de overlevende som hadde fortalt om oppholdet der.

Spesielt en mann var et godt bevis på hvordan noen av Hitlers embetsmenn kunne være; Fangevokter Johan Hüttner, som bilde viser gliste han alltid, og en fange hadde spurt en gang hvorfor han gliste hele tiden, og han svarte:”Det er fordi jeg går her og tenker på alt den faenskapen jeg kan gjøre mot fangene, uten at de kan gjøre noe tilbake”

Sommerfest

Langt triveligere tema og rammer var det da Kjose Bondelag arrangerte En sommerkveld ved fjorden(Farris), på Eikenes med grilling og levende musikk torsdag 18 juni!

Eldste deltaker denne kvelden var Alfred Omsland på 96 år.

På Farris var det blikk stille og kveldssol fra klar himmel.

Det var grunneier Rune Sleveland som stilte opp med grillmat og sto samtidig for tilbredningen. Senere på kvelden ble det servert kaker og kaffe fra Marthe`s Hjemmebakeri…

Medlemmene fikk også en orientering om den nedlagte jernbanetraseen, grunneierne i bygda ønsker den helt vekk og arealene tilbakeført til grunneierne.

De hadde til og med ordnet seg med egen musiker denne kvelden, Per Sundseth, som serverte muntre toner.

Kjose Bondelag ønsker alle en riktig God Sommer!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag