Kjøremønster med tankvogn


26.03.14. Allerede etter en gangs kjøring reduseres avlingene på jorda. Med dagens tunge utstyr og framtidige utsikter om fuktigere klima må man gjøre enkelte tiltak for å opprettholde avlingsnivået.  Kari Bysveen i NLR Viken har, sammen med Kjell Mangerud, skrevet en artikkel som beskriver kjøremønster med gjødselvogn og ved transport av rundballer fra jordet.  Artikkelen har stått på trykk i fagbladet ØKO-logisk
landbruk.  Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag