Kjøp og salg av grovfôr


16.11.17 Både Vestfold Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving har fått henvendelser angående om kjøp og salg av grovfôr. Det har vært en krevende innhøstingssesong og noen har opplevd reduserte avlinger. NLR Viken opplyser at de som ønsker det, kan melde inn til dem om det trengs grovfôr eller om noen vil selge. Så kan NLR Viken videreformidle kontakt. Kontaktinfo til grovfôrrådgiver
Julie Wiik er: julie.wiik@nlr.no / 97537082ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag