Kjenner du noen som vil bli medlem?


07.12.16. Norsk landbruk har stor støtte i befolkningen og Norges Bondelag opplever god medlemsvekst i år. I morgen setter Vestfold Bondelag medlemsverving på agendaen. Fylkeslaget og flere lokale tillitsvalgte samles på Grønt Fagsenter for å ringe potensielle medlemmer. -Kjenner du noe noen som ikke er medlem så gi oss et hint, så skal vi gi de muligheten til å bli medlem på torsdag, sier fylkesleder Thorleif
Müller.


Ved inngangen til 2016 hadde Vestfold Bondelag 3185 medlemmer. -Vi er stolte av at 85 % av de aktive bøndene i Vestfold velger å være medlem i Bondelaget, sier fylkesleder Thorleif Müller. – Dessuten har vi veldig mange personlige medlemmer som heier på oss fordi de er opptatt av fortsatt trygg og god matproduksjon i Vestfold!

 

Thorleif Müller

Torsdag samler fylkesleder Thorleif Müller flere fra fylkesstyret i Vestfold Bondelag og noen lokale tillitsvalgte til en morsom vervedag på Grønt Fagsenter.

 

– Kjenner du noen som du tror vil bli medlem? spør Müller. Enten bønder eller andre med hjerte for norsk landbruk og matproduksjon. Send i såfall inn navn til fylkeskontoret! oppfordrer fylkeslederen. 

 

Enten via sms til Elin Røed (mob 92818333) eller Elisabeth Larsen (90137257) eller via epost til vestfold@bondelaget.no. 

 

-Vi ser at mange av våre personlige medlemmer har vokst opp på gård, eller har et forhold til landbruket gjennom slekt og familie. “Pensjonerte” bønder velger ofte å våre personlige medlemmer etter at de har gitt fra seg gården, men vi har også landbruksinteresserte ungdommer som er medlemmer, uavhengig av om de vil bli bønder eller ikke, supplerer org.sjef Elin Røed.

 

En fornøyd org sjef Elin Røed

-Noe av grunnen til at mange ikke-bønder også velger å bli medlem hos oss er nok at landbruket skaper store ringvirkninger i samfunnet og at de ser at jobben vi gjør er viktig for å opprettholde livskraftige bygdesamfunn og grønn verdiskaping i hele landet, fortsetter Røed. Bare i Vestfold skaper landbruket og tilhørende matindustri verdier for over 10 milliarder hvert år og flere tusen arbeidsplasser.

 

Les mer om medlemskap i Norges Bondelag her

 

Du er selvfølgelig også velkommen til å verve selv og få flotte vervepremier

 

Eller du kan kontakte ditt lokallag og få de til å kontakte nye bønder som du vet har flyttet inn i nabolaget. Disse må jo også få muligheten til å bli medlemmer!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag