Kjære alle foreldre!


Publisert: 30.12.2020

Kjære alle foreldre – la dine barn bli framtidas grønne helter!

Av Nome vgs avd Søve, Gjennestad vgs, Melsom vgs, Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag

Fylkestinget gjorde forrige uke et vedtak som gjør at dine barn fortsatt har et VG3 tilbud på 3 flotte naturbruksskoler i Vestfold og Telemark. Det er selvfølgelig landbruksnæringa og skolene takknemlige for, men vedtaket er viktig for oss alle; Naturbruk er en bærekraftig studieretning for framtida, den bygger kreativitet og innovasjon, og er ei utdanning for miljøbevisst ungdom!

Å velge skole, utdanningsprogram og starten på en karriere er overveldende, skummelt og spennende. Interesser og motivasjon blandes med forhåpninger og ambisjoner i en salig røre av muligheter, valg og omvalg. Alle vil det beste for sine barn, og ofte tror vi at det innebærer å følge i våre fotspor. Men hva er egentlig framtidas kompetansebehov? Og hva vil ungdommene selv?

Naturbruk pirrer nysgjerrigheten- Uansett interesser er én ting felles for oss alle – mennesker er naturlig biofile. Vi tiltrekkes av dyr og natur, og vi er nysgjerrige vesen med interesse for levende prosesser og det som vokser og gror. Naturen gjør oss tilfredse og friske, og vi er uløselig knyttet til og avhengige av ressursene som naturen forsyner oss med.

Naturbruk lærer oss å bruke naturen riktig – Natur er ikke bare en vakker tanke. Naturen, verden vi lever i, er også en myriade av sammensatte og sammenhengende økosystem som til sammen utgjør ett ressursgrunnlag – for oss alle. Hvordan vi forvalter dette ansvaret bestemmer hvordan framtida vil bli for mennesker, og også verden rundt oss. Alt vi spiser, kjøper og bruker, alt vi foretar oss, hører med i dette regnestykket.

Naturbrukere skaper verdier – Å produsere mat, fornybare produkter, tjenester og verdier av et felles ressursgrunnlag er en samfunnstjeneste som gagner alle mennesker. Norsk verdiskaping basert på naturressurser er allerede høy, men potensialet er fortsatt stort både i hav og på land. I tillegg til gode naturgitte forutsetninger har vi også nasjonalt og internasjonalt sterke kunnskapsmiljøer, og veien til suksess starter med vår felles interesse og omsorg for naturen.

Naturbruk er utdanninga for de som vil redde verden – Naturbruk handler om miljø, dyr, biologi, økosystem, klimaløsninger, ressursbruk og forvaltning. Naturbruk skaper gründere, oppfinnere, næringsdrivende og ledere i form av selvstendig unge voksne med praktiske og nytenkende løsninger for framtida. Naturbruk kan gi viktige fagbrev og etterspurt arbeidskompetanse, men det er også et springbrett til høyere utdanning og til spennende jobber som ingeniører, klimaforskere, dyrevelferdsspesialister, økonomer, plantevitere, prosjektutviklere og skogforvaltere.

Verden trenger naturbrukere – Vår verden er i endring, ungdommer deltar i klimabrøl og engasjerer seg for miljøet. Utfordringene vi står overfor gjelder naturen og mennesket i samspill, og til det trenger vi ambisiøse, unge mennesker med innovative og kreative ideer. Vi skal finne løsninger sammen gjennom verdiskaping i nye og banebrytende arbeidsplasser, men hvis dagens unge ikke velger grønn utdanning, hvem skal da forvalte våre felles verdier i framtida?

Morgendagens karriereungdommer er dagens grønne rebeller – så la dem velge naturbruk, la dem velge grønn utdanning, og la dem være framtidas grønne helter!

Naturbrukselever får kjøre skogsmaskin på Søve
Naturbrukselever får kjøre skogsmaskin på Søve
Naturbrukselever får stelle dyra i fjøset på Melsom
Naturbrukselever får stelle dyra i fjøset på Melsom
Gartneren er tilbake på Gjennestad
Gartneren er tilbake på Gjennestad
Naturbrukselever får kjøre traktor på Melsom
Naturbrukselever får kjøre traktor på Melsom
Elever får klippe sau på Søve
Elever får klippe sau på Søve
Elever pleier ungskogen på Melsom
Elever pleier ungskogen på Melsom

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag