Kick-off og oppstartsmøte for jordbruksforhandlingene 2024


Publisert: 26.01.2024

Oppstarten på Jordbruksforhandlingene hvert år er at alle lokallaga i Norges Bondelag får tilsendt et studiehefte og spørreskjema for å gi sine innspill til årets forhandlinger.  I tillegg holdes det i disse dager mange møter rundt i det ganske land der de frammøtte får mye bakgrunnskunnskap om aktuelle tema.

Jobb nr 1 er å tette inntektsgapet.  Det er viktig for bonden og for landets matproduksjon og beredskapsevne.
Norge har lavest sjølforsyning i verden, og matproduksjon kan ikke skrues av eller på etter behov.

Både Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag har hatt kickoff-møter.

Lokallagas frist for å komme med innspill er 12. februar.  Alle lokallag vil ikke finne igjen sine innspill i årets krav, men alle innspill blir blir lest og vurdert.

Til Vestfold kom Norges Bondelags eminente tallknuser, Anders Huus til Melsom videregående skole i Stokke for å oppdatere lokallaga i Vestfold på viktige momenter i årets jordbruksoppgjør.  Han forklarer på en folkelig måte mange ting i Jordbruksoppgjøret som i utgangspunktet kan virke temmelig komplisert.

Telemark Bondelag valgte å gjennomføre sitt “kick off”, eller oppstartsmøte på Teams. Det normale har vært å arrangere tre regionmøter i forskjellige deler av fylket, men i år prøvde laget en digital variant. Med ca. 40 som logget seg på, må en konkludere med at frammøte var bra! Fylkesleder Trude Flatland ønsket velkommen til møtet, og hun var kveldens ordstyrer.

Fra Norges Bondelag sentralt stilte assisterende næringspolitisk sjef, Simen Solbakken. Solbakken har svært god innsikt i landbrukspolitiske spørsmål, og han har en god evne til å formidle kompliserte budskap på godt forståelig måte. Solbakken orienterte om det som med stor sannsynlighet “seiler” opp som sentrale problemstillinger ved årets jordbruksforhandlinger.

Etter innledningen til Simen Solbakken ble det åpnet for innspill og spørsmål fra deltagerne i møtet. Temaer som ble tatt opp i møtet var blant annet følgende:

– Avløsning ved ferie og fritid og sjukdom. Ved sykdom burde ektefelle/samboer kunne brukes som sjukeavløser. Ektefelle/samboer kjenner drifta og kan lettest settes inn
som vikar.

– Produksjonsregulering. Under diskusjon om produksjonsregulering på 1990 tallet utredet Norges Bondelag produksjonsregulering på hele kjøttmarkedet. Er det aktuelt med en
tilsvarende utredning i dag?

– Målpris på melk er plassert i gul boks. Kan man innrette melk mot blå boks?

– De konkurransepolitiske tiltakene. Vil arbeidet med å endre disse fortsette i år?

– Ammeku og storfekjøtt har blitt rammet veldig hardt av prisnedgang og galopperende kostnader. Flere yngre produsenter gir seg. Kritisk for deler av næringa.

– Produksjonssviktordningen på frø. Den er for dårlig slik den er i dag, og den må forbedres.

– Situasjonen med avskalling i ammekuproduksjonen. Lønnsomheten i produksjonen er for dårlig.

– Storfekjøttkontrollen – uvurderlig hjelpemiddel i produksjonen.

Innspillene som kom fram i møtet vil være en del av grunnlaget for det innspill som Telemark Bondelag skal sende Norges Bondelag i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger.

Det går mot en svært spennende forhandlingsvår for jordbruket!

Assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag innledet på oppstartsmøtet i Telemark Bondelag
Assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag innledet på oppstartsmøtet i Telemark Bondelag

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag