Kappedag i Hedrum


21.11.14.  Nærmere 50 store og små skogeiere deltok lørdag da Nedre Lågen Skogeierområde arrangerte kappedag i Hedrum. Leder i skogeierområdet, Kenneth Carlsen var svært fornøyd med deltakelsen fra gårdsskogeierne. Nedre Lågen skogeierområde organiserer 422 gårdsskogeierne bosatt i Larvik kommune.


 

Kappedag i Hedrum. Stegmater.

Ingar Aasestad på Odberg demonstrerte en ny innkjøpt stegmater fra Kesla. Det er rett og slett en forenkla hogstmaskin, som monteres bak på traktoren. Den kvister, kapper og legger tømmerstokkene i haug.

 

Skogdag i Hedrum. Riktig kapping.

Det er mange hensyn å ta når stømmerstokkene skal kappes på de rette stedene. Tømmermåler Lars Lier fra Norsk Virkesmåling gikk igjennom siste målereglement for sagtømmer. Med måleband og klave demonstrerte han hvor tømmerstokkene skal kappes for å gi best mulig økonomisk utbytte for skogeier.

 

Skogdag i Hedrum. Sentrale personer.

Fra venstre: Skogbruksleder for Viken Skog i Søndre Vestfold, Tom Horntvedt, skogeier Ingar Aasestad og leder i Nedre Lågen, Kenneth Carlsen.

 

Skogbruksleder i Søndre Vestfold, Tom Horntvedt, deltok med informasjon om tømmerpriser og avsetningsmuligheter hos Viken Skog. Han oppfordra skogeierne til å hugge mere tømmer. I tillegg presiserte han hvor viktig det er å tynne plantefelter av gran tidsnok for å få robuste stammer. Det holder med fra 100 til 120 trær på målet.

 

Skogdag i Hedrum. Matpause.

Etter en noe fuktig og kald dag ute i skogen ble skogeierne invitert på lapskaus og kaffe i bryggerhuset på Odberg Nordre.

Fra venstre Tømmermåler Lars Lier, Kenneth Carlsen og Odd Odberg.

 

Skogdag i Hedrum. Skaukaffe.

Kjell Arne Bøe fra Sandar Skogeierlag (i midten) like skaukaffe servert av Ingar Aasestad.

 

 

Leder i Nedre Lågen skogeierområde Kenneth Carlsen var svært fornøyd med deltakelsen fra gårdsskogeierne. «At så mange kommer for å oppdatere kunnskap lover godt for et aktivt skogbruk i framtida,» sier han. «De fleste skogeiere jobber aleine ute i skauen. I tillegg til det faglige kan det også være trivelig å treffe så mange yrkeskollegaer på en sånn dag», la Carlsen til.

 

 

Redaksjonen på www.grontfagsenter.no takker Olav Nordheim for tekst og bilder.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag