Kan gården din bli en praksisgård eller lærebedrift?


04.10.14 Fra sommeren 2015 vil de første agronom- og gartnerelevene i Vestfold starte som lærlinger. Det er Vestfold Landbrukstjenester SA som er opplæringskontor for landbruk. Allereder i vinter og vår trenger noen av elevene på Melsom vgs praksisplass en dag i uka. Kan dette være aktuelt på din gård. Runar Wold i Vestfold Landbrukstjenester tar gjerne en prat.

Se kontaktinformasjon hos Vestfold Landbrukstjenester SA

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag