Kan flis erstatte halm til strø i talle?


10.08.18. Utenfor kornområdene har en i lengre tid hatt fokus på alternativ til halm som strø i talle. Når vi nå opplever den alvorlige tørkesituasjonen med fôrmangel som resultat, kan flis være en erstatning som strø i vanlig talle, både til storfe, hest og trolig alt småfe.  Det er imidlertid endel forutsetninger for at grovflis skal fungere, og vi har derfor forsøkt å innhente relevant informasjon
rundt dette.  Vi har fått konkrete innspill fra blant annet NLR Østafjells, samt Erik Brodshaug som er bonde og rådgiver i TINE.


NLR Østafjells er i ferd med å gjennomføre Prosjektet “Treflis til strø, talle og kompost”  

Hovudspørsmålet er gjødselverdien på tallen etter bruk når den skal inn i kretsløpet i plantedyrkinga igjen.

Men når vi nå opplever den alvorlige tørkesituasjonen med akutt fôrmangel som resultat, har de lagt ut en nettsak med endel stikkord om hva som skal til for å lykkes med bruk av flis til strø. Les hele saken hos NLR Østafjells her.

 

 

Andre praktiske erfaringer og tips  

 

Erik Brodshaug, som selv er bonde med ammedyr og rådgiver i TINE, har egen erfaring med bruk av flis til strø. 

  • Han bruker en blanding av tørr kutteflis og rå flis kuttet av eget hogd virke, og synes det på mange måter fungerer vel så godt som halm. Dyra holder seg rene og fine.
  • Han kjører gjennom med jordfreser en til to ganger i uka (oftest i starten), og det er avgjørende for å få talla til å fungere som den skal.
  • Det er lettere å kjøre ut og omdannes bedre, så det fungerer bedre ute på jordet.

****************

                                        

  • Noen har også gode erfaringer med å blande flis og halm.

 

  • Ta kontakt med lokale sagbruk. F.eks. har Bergene Holm ledig volum med rå sagflis på Haslestad som kan være aktuelt. Et annet tips er å kontakte lokale entreprenører med fliskuttere.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag